Паисиада - предай нататъкПрепоръчано от редакцията
Академичен проект на тема: „От идеята за историята, към националното, космополитното и глобалното: преписите и преправките на „История славянобългарска" и културноидентификационните модели на XVIII-XXI в."
   1. Език
   2. Bg, En, Ru
   1. URL адрес
   2. http://paissiada.com
   1. Посетено
   2. 627
   1. Ключови думи
   2. Отец Паисий, Паисий Хилендарски, Паисий, ПУ, проекти, история на литературата, хуманитаристика, Паисиада
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > История
   1. Категория 2
   2. Хуманитаристика > Литературна критика
   1. Публикуван
   2. 22.04.2015 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
Отец Паисий, ПУ, Паисий, Паисий Хилендарски, история на литературата

Международна юбилейна научна конференция "250 години "История славянобългарска", 2-3 ноември 2012 г. Организатори, покана за участие и изисквания към докладите.

Съвпадащи ключови думи
ПУ, проекти, хуманитаристика

Проект на Центъра за антропологични и етносоциологически изследвания към Философско-историческия факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".

Съвпадащи ключови думи
проекти, хуманитаристика

Проект, целящ активизиране на научно-изследователската дейност на студенти, докторанти и преподаватели в хуманитарните специалности.
Виртуален каталог и информационен център за критически изследвания на комунизма.
Изследователски проект под ръководството на Николай Аретов. Анкети, статии, отзиви, архив на семинари.
Международен проект, целящ написването на транснационална история на политическата и обществена мисъл в Източна и Централна Европа през модерната епоха.
Лаборатория към катедра „Социология" на СУ "Св. Климент Охридски". Информация за проекти и конкурси, библиотека със специализирана литература.
Организация на преподаватели, изследователи, специализанти, докторанти и студенти с интереси в областта на социалните науки. Изследователски и образователни проекти, публикации.
Подкрепя проучването, съхраняването, популяризирането, рационалното използване и управление на културното наследство в Югоизточна Европа.
Проект "Всичко за мъжа" на Гьоте Институт София и вестник "39 грама". Инициатор и куратор на проекта Венцислав Занков.
Виртуален музей. Показва някои от най-забележителни артефакти от сбирките на европейски музеи, участващи в проекта.
Нови критически погледи върху заобикалящата действителност. Манифест, публикации, програма, участници.

Съвпадащи ключови думи
Паисий, Паисий Хилендарски

Съвременен "препис" на творбата на Паисий - с текст, звук и картина. Аудио записът е по адаптацията на новобългарски език от акад. Петър Динеков.

Съвпадащи ключови думи
ПУ, хуманитаристика