Договаряне на модерността
Международен проект, целящ написването на транснационална история на политическата и обществена мисъл в Източна и Централна Европа през модерната епоха.
   1. Език
   2. En
   1. URL адрес
   2. http://negotiating.cas.bg
   1. Посетено
   2. 832
   1. Ключови думи
   2. проекти, изследвания, политика, демокрация, модерност, политология, хуманитаристика, Централна и Източна Европа, модерна епоха
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > Политология
   1. Публикуван
   2. 27.04.2011 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
политика, проекти, хуманитаристика

Нови критически погледи върху заобикалящата действителност. Манифест, публикации, програма, участници.

Съвпадащи ключови думи
политика, политология, хуманитаристика

Списание върху проблемите на хуманитарните и социалните науки. Архив на предишни броеве.

Съвпадащи ключови думи
изследвания, проекти, хуманитаристика

Виртуален каталог и информационен център за критически изследвания на комунизма.
Организация на преподаватели, изследователи, специализанти, докторанти и студенти с интереси в областта на социалните науки. Изследователски и образователни проекти, публикации.

Съвпадащи ключови думи
проекти, хуманитаристика

Проект, целящ активизиране на научно-изследователската дейност на студенти, докторанти и преподаватели в хуманитарните специалности.
Изследователски проект под ръководството на Николай Аретов. Анкети, статии, отзиви, архив на семинари.
Лаборатория към катедра „Социология" на СУ "Св. Климент Охридски". Информация за проекти и конкурси, библиотека със специализирана литература.
Подкрепя проучването, съхраняването, популяризирането, рационалното използване и управление на културното наследство в Югоизточна Европа.
Проект "Всичко за мъжа" на Гьоте Институт София и вестник "39 грама". Инициатор и куратор на проекта Венцислав Занков.
Виртуален музей. Показва някои от най-забележителни артефакти от сбирките на европейски музеи, участващи в проекта.
Проект на Центъра за антропологични и етносоциологически изследвания към Философско-историческия факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".
Академичен проект на тема: „От идеята за историята, към националното, космополитното и глобалното: преписите и преправките на „История славянобългарска" и културноидентификационните модели на XVIII-XXI в."

Съвпадащи ключови думи
политология, хуманитаристика

Професионална организация на преподавателите и изследователите в сферата на политологията.

Съвпадащи ключови думи
политика, хуманитаристика

Дискусионна група в Yahoo за българска история, икономика, политика и култура.
История, култура, политика.
Книги в областите: история, езикознание, етнография, литература, краезнание, мемоари, политика, публицистика.
Сайт за история, политика и цивилизован патриотизъм. Форум.
Фондацията подкрепя интердисциплинарни проекти и издания. Издава сп. "Критика и хуманизъм".

Съвпадащи ключови думи
политика, политология

Съвпадащи ключови думи
модерност, хуманитаристика

Блог за споделяне на Дмитрий Варзоновцев.

Съвпадащи ключови думи
изследвания, хуманитаристика

Независим специализиран сайт за чисто минало и прозрачно настояще.

Съвпадащи ключови думи
демокрация, политика

Бюро на немската политическа фондация в България. Работи за укрепване на демокрацията, правовата държава и социалното пазарно стопанство.