Bulgarian StudiesПартньор на "За култура"
Дискусионна група в Yahoo за българска история, икономика, политика и култура.
   1. Език
   2. En
   1. URL адрес
   2. http://groups.yahoo.com/group/Bulgarian_Studies
   1. Посетено
   2. 1010
   1. Ключови думи
   2. култура, политика, икономика, история, хуманитаристика, дискусионни групи
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика
   1. Публикуван
   2. 27.07.2010 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
история, култура, политика, хуманитаристика

История, култура, политика.

Съвпадащи ключови думи
икономика, история, култура, политика

Публикации за историята на България и света, както и коментари за икономика, политика и култура.
Асоциация за изучаване на България. Подпомага проучвания и обмен на знания, свързани с България и българския език, литература, изкуство, култура, история, политика, икономика, международни отношения.

Съвпадащи ключови думи
култура, политика, хуманитаристика

Списание върху проблемите на хуманитарните и социалните науки. Архив на предишни броеве.

Съвпадащи ключови думи
история, политика, хуманитаристика

Сайт за история, политика и цивилизован патриотизъм. Форум.
Книги в областите: история, езикознание, етнография, литература, краезнание, мемоари, политика, публицистика.

Съвпадащи ключови думи
история, култура, хуманитаристика

Руски, източноевропейски и евразийски център.

Съвпадащи ключови думи
икономика, история, хуманитаристика

Статии, научни разработки и изследвания в областта на хуманитарните науки.

Съвпадащи ключови думи
политика, хуманитаристика

Фондацията подкрепя интердисциплинарни проекти и издания. Издава сп. "Критика и хуманизъм".
Нови критически погледи върху заобикалящата действителност. Манифест, публикации, програма, участници.
Международен проект, целящ написването на транснационална история на политическата и обществена мисъл в Източна и Централна Европа през модерната епоха.

Съвпадащи ключови думи
култура, хуманитаристика

Американска библиография на славянски и източноевропейски проучвания; каталог на славянски и източноевропейски библиографски ресурси.
Всичко за България, в т. ч. изкуство, литература, култура, образование.
Е-сборник, издание на Фронт за комуникация (2002). Обсъжда се ситуацията в културата след/чрез новите технологии за информация и комуникация.
Мода и телевизия, университетска дейност и публицистика, реклама и връзки с обществеността.
Издание на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" за култура и философия, хуманизация и екологизация, информатизация и глобализация, и свързани с тях проблеми.

Съвпадащи ключови думи
култура, политика

Списание за политика и култура.
Списание за политика и култура, издание на БТА. Представя online по един материал от брой.
Списание за политика, философия и култура.
Младежка електронна медия за политика, култура, общество.
Публицистичен блог сайт с християнска насоченост.
Онлайн издание за политика и култура.

Съвпадащи ключови думи
история, хуманитаристика

Дискусионен форум на All.bg.
Енциклопедия. Недовършен проект.
Форум за военна история.
Представя войните, чрез спомена, който всеки пази като част от родовата си памет. Битки, сражения, пълководци.
Легенди и предания, ръкописи и исторически извори, открития, факти, фотоси, справочник, речник на остарели думи, покупка на книги по темата.
Представя любобитни факти, снимки и истории от културното минало на столицата.
Българско историческо наследство в крепости и отбранителни съоръжения.

Съвпадащи ключови думи
история, политика

Блог за публицистика, философия, психология, история и политика.
Блог на Николай Василев за политика, общество, история и всичко останало.
Статии и книги на исторически теми.
Блог на И. Е. Станков с размисли за изкуствата и живота. Акцент върху архитектурата.

Съвпадащи ключови думи
история, култура

Център за магистърски, докторантски и постдокторантски изследвания на историята, геополитиката и културата на Евразия, Източна Европа, Русия, Кавказ, Черноморско-Каспийския регион, Средна и Източна Азия.
Кратка информация за историята и културата на България.
Български национален комитет на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места (ИКОМОС). Дейност, новини и събития.
Месечно публицистично издание.
Месечно публицистично издание (01.03.2006-01.03.2008).
Блок-програма за документални филми и видеорепортажи за изкуство, история, фолклор, природа и спорт.
Двуезично месечно списание за български традиции и култура.
Блог за азиатска литература, изкуство, култура и история.

Съвпадащи ключови думи
икономика, политика

Размисли на Николай Делчев за икономика, свобода, човечност, политика, сигурност и отбрана.
Блог за публицистика и коментари.
Седмично обществено-икономико-политическо списание.
Павел Лазаров - размисли, дневник, коментари за книги, препратки.

Съвпадащи ключови думи
икономика, история

Издателство за книги в областта на философията, културологията, антропологията, историята, икономиката, практическата и теоретическата психология, художествената литература.