Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития.
Списание за политика, философия и култура.
Издателство за книги в областите политика, българска и световна история, военно дело, социология и демография, етнография и фолклор, спорт.
Блог за политика и публицистика на Огнян Минчев.
Блог за публицистика с варненски акцент.
Научен център за изследвания в областта на правото, социологията, историята и културно-историческото наследство.
Нови критически погледи върху заобикалящата действителност. Манифест, публикации, програма, участници.
Блог за политика, е-гражданственост и миграция.
Бюро на немската политическа фондация в България. Работи за укрепване на демокрацията, правовата държава и социалното пазарно стопанство.
Блог на Полина Паунова за публицистика.
Блог на Мирчо Икономов за политика.
Истината такава, каквато можеше да бъде!? Или частна теория на НЕвероятностите! Всичко написано на тази страница е художествена измислица и не отговаря на действителността.
Блог на Руслан Трад с публицистични статии и изследвания за Близкия Изток и Северна Африка.