Публикации за историята на България и света, както и коментари за икономика, политика и култура.
Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития.
Списание за политика, философия и култура.
Издателство за книги в областите политика, българска и световна история, военно дело, социология и демография, етнография и фолклор, спорт.
Блог за политика и публицистика на Огнян Минчев.
Блог за публицистика с варненски акцент.
Научен център за изследвания в областта на правото, социологията, историята и културно-историческото наследство.
Нови критически погледи върху заобикалящата действителност. Манифест, публикации, програма, участници.
Блог за политика, е-гражданственост и миграция.
Бюро на немската политическа фондация в България. Работи за укрепване на демокрацията, правовата държава и социалното пазарно стопанство.
Блог на Полина Паунова за публицистика.