Нови леви перспективи
Нови критически погледи върху заобикалящата действителност. Манифест, публикации, програма, участници.
   1. Език
   2. Bg, En
   1. URL адрес
   2. http://newleftperspectives.wordpress.com
   1. Посетено
   2. 951
   1. Ключови думи
   2. куиър, леви идеи, проекти, политика, хуманитаристика, манифест, леви перспективи
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > Политология
   1. Категория 2
   2. Хуманитаристика
   1. Публикуван
   2. 11.11.2012 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
политика, проекти, хуманитаристика

Международен проект, целящ написването на транснационална история на политическата и обществена мисъл в Източна и Централна Европа през модерната епоха.

Съвпадащи ключови думи
проекти, хуманитаристика

Проект, целящ активизиране на научно-изследователската дейност на студенти, докторанти и преподаватели в хуманитарните специалности.
Виртуален каталог и информационен център за критически изследвания на комунизма.
Изследователски проект под ръководството на Николай Аретов. Анкети, статии, отзиви, архив на семинари.
Лаборатория към катедра „Социология" на СУ "Св. Климент Охридски". Информация за проекти и конкурси, библиотека със специализирана литература.
Организация на преподаватели, изследователи, специализанти, докторанти и студенти с интереси в областта на социалните науки. Изследователски и образователни проекти, публикации.
Подкрепя проучването, съхраняването, популяризирането, рационалното използване и управление на културното наследство в Югоизточна Европа.
Проект "Всичко за мъжа" на Гьоте Институт София и вестник "39 грама". Инициатор и куратор на проекта Венцислав Занков.
Виртуален музей. Показва някои от най-забележителни артефакти от сбирките на европейски музеи, участващи в проекта.
Проект на Центъра за антропологични и етносоциологически изследвания към Философско-историческия факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".
Академичен проект на тема: „От идеята за историята, към националното, космополитното и глобалното: преписите и преправките на „История славянобългарска" и културноидентификационните модели на XVIII-XXI в."

Съвпадащи ключови думи
политика, хуманитаристика

Дискусионна група в Yahoo за българска история, икономика, политика и култура.
История, култура, политика.
Книги в областите: история, езикознание, етнография, литература, краезнание, мемоари, политика, публицистика.
Сайт за история, политика и цивилизован патриотизъм. Форум.
Фондацията подкрепя интердисциплинарни проекти и издания. Издава сп. "Критика и хуманизъм".
Списание върху проблемите на хуманитарните и социалните науки. Архив на предишни броеве.