Списание на Институт за модерносттаПрепоръчано от редакцията
Списание върху проблемите на хуманитарните и социалните науки. Архив на предишни броеве.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://www.journal-informo.eu
   1. Посетено
   2. 731
   1. Ключови думи
   2. философия, политология, социология, наука, политика, култура, общество, списания, медии, културология, хуманитаристика, модерна наука, Институт за модерността
   1. Категория 1
   2. Медии и култура > Списания > Хуманитаристика
   1. Публикуван
   2. 25.06.2011 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
култура, медии, наука, общество, списания

Месечно списание за българското общество, култура, образование и наука.

Съвпадащи ключови думи
култура, медии, списания, философия, хуманитаристика

Издание на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" за култура и философия, хуманизация и екологизация, информатизация и глобализация, и свързани с тях проблеми.

Съвпадащи ключови думи
култура, медии, политика, списания, философия

Списание за политика, философия и култура.

Съвпадащи ключови думи
медии, общество, политика, списания

Седмично обществено-икономико-политическо списание.

Съвпадащи ключови думи
медии, социология, списания, хуманитаристика

Академично списание в областта на социологията. Съдържание на броевете.

Съвпадащи ключови думи
култура, медии, политика, списания

Списание за политика и култура.
Списание за политика и култура, издание на БТА. Представя online по един материал от брой.

Съвпадащи ключови думи
медии, списания, философия, хуманитаристика

Електронно списание за философия и култура.
Списание на Културния център на Софийския университет, посветено на наука и художествена култура.

Съвпадащи ключови думи
медии, наука, списания, философия

Списание за изкуство, наука, философия и публицистика.

Съвпадащи ключови думи
култура, културология, медии

Електронни книги и изследвания в областта на старогръцката литература и култура, университетския мениджмънт, човешките отношения. Форум.

Съвпадащи ключови думи
медии, списания, хуманитаристика

Онлайн списание за военна история. Архив на броевете. Проекти.
Електронно списание за литература, критика и хуманитаристика.
Статии, научни разработки и изследвания в областта на хуманитарните науки.
Интердисциплинарно издание в областта на социалната, икономическата, политическата, демографската, културната и религиозната история на балканските народи и държави, както и езиковите въпроси.
Месечно списание за психология.
Хуманитарно електронно списание на Факултета по славянски филологии към Софийския университет "Св. Климент Охридски".
Електронно списание, издание на Лаборатория по социология и Клуб на социолога при катедра Социология на Философски факултет към ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград.

Съвпадащи ключови думи
култура, общество, политика

Публицистичен блог сайт с християнска насоченост.

Съвпадащи ключови думи
култура, политика, хуманитаристика

Дискусионна група в Yahoo за българска история, икономика, политика и култура.
История, култура, политика.

Съвпадащи ключови думи
култура, медии, списания

Издание за култура, изкуство и културни политики, което е отворено към авторски позиции.
Свободно пространство за изкуство и култура.
Списание за литература, изкуство и култура на БТА.
Двуезично месечно списание за български традиции и култура.
Електронно списание за култура и критика на визуалните изкуства.
Списание, чиято мисия е да помага и утвърждава българската душевност по начин, който изгражда едно по-пълноценно и здраво общество.
Архив на списание "За хората" - списание за култура и общество.
Списание за култура и свободна журналистика.
Списание за култура, издавано от Сдружение "Общество за духовни изяви".
Списание за интернет технологии, култура и бизнес.

Съвпадащи ключови думи
политика, социология, хуманитаристика

Фондацията подкрепя интердисциплинарни проекти и издания. Издава сп. "Критика и хуманизъм".

Съвпадащи ключови думи
култура, културология, хуманитаристика

Е-сборник, издание на Фронт за комуникация (2002). Обсъжда се ситуацията в културата след/чрез новите технологии за информация и комуникация.
Мода и телевизия, университетска дейност и публицистика, реклама и връзки с обществеността.

Съвпадащи ключови думи
култура, медии, хуманитаристика

Всичко за България, в т. ч. изкуство, литература, култура, образование.

Съвпадащи ключови думи
медии, политика, списания

Издание на Българско дипломатическо дружество за външна политика и дипломация.

Съвпадащи ключови думи
политика, политология, хуманитаристика

Международен проект, целящ написването на транснационална история на политическата и обществена мисъл в Източна и Централна Европа през модерната епоха.

Съвпадащи ключови думи
култура, наука, общество

Избрани биографии на българи, оставили следва в световната цивилизация.

Съвпадащи ключови думи
култура, медии, наука

Онлайн телевизия. Образователни предавания и полезна информация с най-новото от МОМН, представяне на гимназии, колежи и университети, тестове за самооценка на знанията.

Съвпадащи ключови думи
медии, списания, философия

Периодично издание за българска и другоезична литература, философия, математика, ботаника, музика.
Международно издание. Съдържа публикации на философи от Балканския регион. Платен достъп.

Съвпадащи ключови думи
култура, медии, политика

Младежка електронна медия за политика, култура, общество.

Съвпадащи ключови думи
културология, хуманитаристика

Сдружение, което се занимава с историята и културата на североамериканските индианци.
Специалист в областта на фолклорната култура. Публикации, осъществени проекти, фото и видео галерия от фолклорни празници и събори.
Блог на Петър Рогалски за граматика, логика и теология в тяхната латинска и романска традиция.
Научен дневник на османиста Стоян Шиваров за проекта, изучаващ етническото българско население извън съвременните граници на Р България.
Блог-проект, целящ мащабизиране на културните съзнания с оглед на тяхното по-цялостно разбиране.
Публикации и изследвания на проф. Рая Заимова в областта на културната история и общуванията между Запада и Изтока през модерната епоха.

Съвпадащи ключови думи
философия, хуманитаристика

Книги, списания, изкуства, културни прояви. Издателство "Алтера", сп. "Алтера", сп. "Алтера Академика", Арт-център "Алтера".
Философ. Биография, цитати, публикации.
Сайт на Института за средновековна философия и култура – София. Философска литература на български и чужди езици от Античността, Средновековието и Ренесанса.
Философска школа. Архив със статии, разкази, бисери на мъдростта и информация за предстоящи и изминали курсове по практическа философия.
Изследователски семинар на Катедра Философия на СУ "Свети Климент Охридски".
Страница на дисциплината "Философия" в Стопанска академия "Д. Ценов", Свищов. Библиотека с текстове по философия, сп. "Диалог", образование по философия.
Курс за студенти. Програма на курса, работни проекти, доклади и резюмета, презентации, представени в рамките на студентски конференции.
Занимания по философия в детската градина, с цел обучение на децата в мислене.
Лични архивни фондове на видни български учени. Библиография на философи и философски издания.
Основни философски понятия в класически цитати.

Съвпадащи ключови думи
общество, политика

Блог за публицистика с варненски акцент.

Съвпадащи ключови думи
политология, философия

Литературен историк и теоретик. Новини, статии, рецензии, курсове, информация за издадени книги.
Месечно електронно списание. Издава Центърът за изследвания и разпространение на политически и философски идеи при Философския факултет на ЮЗУ „Н. Рилски” – Благоевград.

Съвпадащи ключови думи
култура, списания

Академичното сдружение на бохемисти и чехофили за обмен на актуални и алтернативни познания за Чехия. Сп. "Хомо Бохемикус".

Съвпадащи ключови думи
култура, наука

Основна цел на фондацията е осъществяване на съвременната идея за национална идентичност в перспективата на европейската принадлежност на България и равнопоставеност на диалога между културите.
Клубът организира и участва в национални и международни проекти в областта на образованието, науката, културата. Новини, конкурси, проекти.
Неправителствена организация в помощ на гражданското образование, изкуството, науката и културата. Издателска дейност, проекти, награда "Елиас Канети".
Фондация, основана от семейството на професор Минко Балкански за подпомагане на образованието и науката в България.
Международна организация на Обединеното кралство за създаване на образователни възможности и културни контакти.

Съвпадащи ключови думи
наука, хуманитаристика

Теоретични и приложни изследвания в областта на компютърната обработка на естествените езици. Проекти, продукти, ресурси.
Разработки на асоциацията: синтезатор на реч, проверка на правопис и сричкопренасяне, обработка на текстови корпуси, определяне частите на речта на думите в текст.
Неформална група за обмяна на академични знания и опит между докторанти и млади изследователи в областта на науките за обществото и културата.
Онлайн библиотека с платен достъп до пълен текст на статии и цифровизирани документи в областта на хуманитарните и социалните науки, отнасящи се до Централна, Източна и Югоизточна Европа.
Списание, посветено на различни научни области - хуманитаристика, точни и приложни науки, образование... PDF формат. Форуми.

Съвпадащи ключови думи
социология, философия

Издателска къща за литература в областта на науката, философията, психологията, социологията и хуманитарните науки.
Център за международни изследвания в областта на образованието и културата.
Колекция от книги: българска и чужда литература, проза, фантастика, приключения, философия, психология, здраве, медицина, християнство, история, социология... (zip).

Съвпадащи ключови думи
медии, хуманитаристика

База данни, представяща актуалното състояние на устните форми на съвременния български език.
Специализиран портал за литература, критика, хуманитаристика и образование.
Всичко за България, в т.ч. култура, изкуство, наука, образование, медии.
Български указател: всичко за България, в т. ч. култура и изкуство, литература, история, религия, изобразително изкуство, образование, наука...
Сайт на Люба Манолова за политика, икономика, култура и най-новата българска история в документи, архиви, публицистика.
Документална поредица на БНТ за археология.

Съвпадащи ключови думи
политика, хуманитаристика

Сайт за история, политика и цивилизован патриотизъм. Форум.
Нови критически погледи върху заобикалящата действителност. Манифест, публикации, програма, участници.
Книги в областите: история, езикознание, етнография, литература, краезнание, мемоари, политика, публицистика.

Съвпадащи ключови думи
култура, културология

Информация за дружеството, научни публикации от негови конференции и други текстове.

Съвпадащи ключови думи
култура, медии

Медия за култура, литература и изкуство.
Сайт, открояващ ценностите и стойностите в изкуството и в живота.
Български туристически портал с информация за страната, статии и материали, култура, литература, народни обичаи, хороскопи.
Новини и коментари от културния живот.
Културен справочник.
Новини за култура, мода, концерти.
Новини за музика, филми, книги, сцена, визия, парти, мода.
Предавания за изкуства и култура.
Новини: премиери, конкурси, конференции, семинари.

Съвпадащи ключови думи
политика, социология

Блог на Илия Вълков, където публикува разкази за света, така, както го вижда – малко прегърбен от тежестта на иронията.

Съвпадащи ключови думи
култура, общество

Месечно публицистично издание.
Месечно публицистично издание (01.03.2006-01.03.2008).

Съвпадащи ключови думи
политика, политология

Съвпадащи ключови думи
списания, хуманитаристика

Хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии.
Списание за езикознание и езикова култура.
Издание на Факулета по славянски филологии. Събира библиографски записи и данни в областта на българистиката, славистиката и балканистиката с особен акцент върху критически проучвания и издания на извори.

Съвпадащи ключови думи
социология, хуманитаристика

Представяне на организацията, новини, проекти, документи от научни и организационни форуми.
Авторски блог за социологически теми.
Материали в областта на социологията, социалните дейности, политическия маркетинг, демографията и социологията на семейството.
Лаборатория към катедра „Социология" на СУ "Св. Климент Охридски". Информация за проекти и конкурси, библиотека със специализирана литература.
Организация на преподаватели, изследователи, специализанти, докторанти и студенти с интереси в областта на социалните науки. Изследователски и образователни проекти, публикации.
Информация за института, издания, конференции и семинари.
За България и българите - история, фолклор, етнография, антропология, българска кухня, празничен календар, бележити българи. Социологически изследвания, художествена литература, политика на прехода.

Съвпадащи ключови думи
медии, политика

Журналистически разследвания, анализи и публицистика.
Научен център за изследвания в областта на правото, социологията, историята и културно-историческото наследство.

Съвпадащи ключови думи
медии, наука

Предаване на БНТ за най-ценния човешки ресурс – УМЪТ.

Съвпадащи ключови думи
култура, хуманитаристика

Американска библиография на славянски и източноевропейски проучвания; каталог на славянски и източноевропейски библиографски ресурси.
Руски, източноевропейски и евразийски център.

Съвпадащи ключови думи
медии, философия

Електронен вестник за философия и религия.

Съвпадащи ключови думи
наука, философия

Сайт на Иван Колев с препратки към философия и изкуство.

Съвпадащи ключови думи
медии, списания

Сайт за военна история. Списание.
Списание, представящо визията на младите християни за света.
Издателска къща за специализирана техническа периодика в областта на индустриалната техника и технологии, енергетиката и сградните инсталации.
Списание за танцово изкуство.
Online абонамент за български списания (само за чужбина).
Списание за фотография. Информация за събития, изложби и конкурси.
Списание за литература и други изкуства.
Списание за изкуство и култура.
Лайфстайл списание за тийнейдж култура.

Съвпадащи ключови думи
култура, социология

Изложби, филми, публични дебати върху проблеми, засягащи гражданите на Европейския съюз и тези извън границите му.

Съвпадащи ключови думи
политология, хуманитаристика

Професионална организация на преподавателите и изследователите в сферата на политологията.

Съвпадащи ключови думи
Култура, Общество

Културно и гражданско движение за качествено развитие на индивида и обществото.

Съвпадащи ключови думи
наука, списания

Издание на Съюза на Физиците в България. Оригинални и обзорни статии в пълен обем във всички области от физиката.

Съвпадащи ключови думи
култура, политика

Асоциация за изучаване на България. Подпомага проучвания и обмен на знания, свързани с България и българския език, литература, изкуство, култура, история, политика, икономика, международни отношения.
Онлайн издание за политика и култура.

Съвпадащи ключови думи
културология, философия

Издателство за книги в областта на философията, културологията, антропологията, историята, икономиката, практическата и теоретическата психология, художествената литература.

Съвпадащи ключови думи
политология, социология

Неправителствена организация за политологически и икономически изследвания; проекти, публикации, конференции, лекции.

Съвпадащи ключови думи
политика, философия

Размисли по философски и публицистични теми.
Блог за публицистика, философия, психология, история и политика.