БКОНК - Българска камара за образование, наука и култура
Структура, програми, проекти. Институти, арбитражен съд, кариери.
   1. Език
   2. Bg, En
   1. URL адрес
   2. http://www.bkonk.bg
   1. Посетено
   2. 1428
   1. Ключови думи
   2. култура, наука, образование
   1. Категория 1
   2. Институции
   1. Публикуван
   2. 03.10.2009 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
култура, наука, образование

Месечно списание за българското общество, култура, образование и наука.
Международна организация на Обединеното кралство за създаване на образователни възможности и културни контакти.
Онлайн телевизия. Образователни предавания и полезна информация с най-новото от МОМН, представяне на гимназии, колежи и университети, тестове за самооценка на знанията.
Клубът организира и участва в национални и международни проекти в областта на образованието, науката, културата. Новини, конкурси, проекти.
Фондация, основана от семейството на професор Минко Балкански за подпомагане на образованието и науката в България.
Основна цел на фондацията е осъществяване на съвременната идея за национална идентичност в перспективата на европейската принадлежност на България и равнопоставеност на диалога между културите.

Съвпадащи ключови думи
наука, образование

Портал за образование и наука.
Статии, коментари, новини за специализирани издания в областта на образованието, научната и академична дейност, както и на издания за широката читателска публика.
Издание на Съюза на Физиците в България. Оригинални и обзорни статии в пълен обем във всички области от физиката.
Информация и практически съвети за ползване на бази данни с научна информация - Science Direct, Scopus, Embase, Engineering Village, лицензирани от Министерството на образованието и науката до 31.12.2011.
Центърът подпомага сътрудничеството между учени от Северна Америка и страни от Югоизточна Европа и прави по-достъпни научните изследвания в България за северноамерикански учени.
Научно-популярни филми в различни области на знанието.

Съвпадащи ключови думи
култура, образование

Младежка електронна медия за политика, култура, общество.
Политика, общество, изкуство, демократични ценности.
Всичко за България, в т. ч. изкуство, литература, култура, образование.
Обучение по английски език. Езикова зона. Културна зона.
Център за медийни изкуства. Осъществява проекти, организира събития, провежда изследвания и обучения, свързани с използване потенциала на новите технологии и медии в артистични дейности.
Руски, източноевропейски и евразийски център.
Проекти в подкрепа на изкуството, културата, науката, здравеопазването, образованието, политиката, социалната сфера.
В помощ на творческото развитие на талантливи личности в областта на литературата, визуалните изкуства и други сфери на културата. Школа по творческо писане.
Сдружение за утвърждаване на дух на хармония, толерантност и взаимопомощ между деца и младежи от различни етнически групи чрез култура, образование и спорт.

Съвпадащи ключови думи
култура, наука

Списание върху проблемите на хуманитарните и социалните науки. Архив на предишни броеве.
Неправителствена организация в помощ на гражданското образование, изкуството, науката и културата. Издателска дейност, проекти, награда "Елиас Канети".
Избрани биографии на българи, оставили следва в световната цивилизация.