Светът на физиката
Издание на Съюза на Физиците в България. Оригинални и обзорни статии в пълен обем във всички области от физиката.
   1. Език
   2. Bg, En
   1. URL адрес
   2. http://wop.phys.uni-sofia.bg/
   1. Посетено
   2. 780
   1. Ключови думи
   2. образование, наука, научни списания, списания, физика
   1. Категория 1
   2. Медии и култура > Списания > Образование
   1. Публикуван
   2. 17.02.2010 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
научни списания, образование, списания

Електронно научно-изследователско списание на Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, специалност "История".

Съвпадащи ключови думи
наука, образование, списания

Месечно списание за българското общество, култура, образование и наука.

Съвпадащи ключови думи
образование, списания

Портал по информатика, списание и онлайн библиотека с архив от много състезания.
Списание с публикации на преподаватели, студенти, директори, учители, родители и всички, които се интересуват от предучилищна педагогика.

Съвпадащи ключови думи
научни списания, списания

Електронно научно списание за различните прояви на реториката във времето и за съвременните комуникации в различни сфери на живота.
Научно списание по археология. Архив на съдържанията.
Свободен достъп до реферирани научни списания. Издател: Инфо инвест - България.
Списание. Залага на интердиспиплинарността и разбира литературата в широкия контекст на прехода между текстове, на проблематизиране на граници, на интертекстуалност и поместване на литературата в широк културологичен контекст.
Издание на Факулета по славянски филологии. Събира библиографски записи и данни в областта на българистиката, славистиката и балканистиката с особен акцент върху критически проучвания и издания на извори.
Списание за езикознание и езикова култура.

Съвпадащи ключови думи
наука, списания

Списание за изкуство, наука, философия и публицистика.
Списание върху проблемите на хуманитарните и социалните науки. Архив на предишни броеве.

Съвпадащи ключови думи
наука, образование

Портал за образование и наука.
Статии, коментари, новини за специализирани издания в областта на образованието, научната и академична дейност, както и на издания за широката читателска публика.
Информация и практически съвети за ползване на бази данни с научна информация - Science Direct, Scopus, Embase, Engineering Village, лицензирани от Министерството на образованието и науката до 31.12.2011.
Международна организация на Обединеното кралство за създаване на образователни възможности и културни контакти.
Онлайн телевизия. Образователни предавания и полезна информация с най-новото от МОМН, представяне на гимназии, колежи и университети, тестове за самооценка на знанията.
Клубът организира и участва в национални и международни проекти в областта на образованието, науката, културата. Новини, конкурси, проекти.
Центърът подпомага сътрудничеството между учени от Северна Америка и страни от Югоизточна Европа и прави по-достъпни научните изследвания в България за северноамерикански учени.