Реторика и комуникацииПартньор на "За култура"Препоръчано от редакцията
Електронно научно списание за различните прояви на реториката във времето и за съвременните комуникации в различни сфери на живота.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://rhetoric.bg
   1. Посетено
   2. 536
   1. Ключови думи
   2. ораторство, научни изследвания, научни статии, научни списания, бизнес комуникация, комуникации, реторика, списания, медии, ораторски речи, комуникации в образованието, комуникации в политиката
   1. Категория 1
   2. Медии и култура > Списания > Хуманитаристика
   1. Публикуван
   2. 18.01.2012 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
медии, научни изследвания, научни списания, списания

Електронно научно-изследователско списание на Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, специалност "История".

Съвпадащи ключови думи
медии, научни списания, списания

Научно списание по археология. Архив на съдържанията.

Съвпадащи ключови думи
ораторство, реторика

Информация за реториката и ораторството, за известни оратори и техните речи. Институции, публикации, събития.

Съвпадащи ключови думи
научни списания, списания

Свободен достъп до реферирани научни списания. Издател: Инфо инвест - България.
Списание. Залага на интердиспиплинарността и разбира литературата в широкия контекст на прехода между текстове, на проблематизиране на граници, на интертекстуалност и поместване на литературата в широк културологичен контекст.
Списание за езикознание и езикова култура.
Издание на Факулета по славянски филологии. Събира библиографски записи и данни в областта на българистиката, славистиката и балканистиката с особен акцент върху критически проучвания и издания на извори.
Издание на Съюза на Физиците в България. Оригинални и обзорни статии в пълен обем във всички области от физиката.

Съвпадащи ключови думи
медии, списания

Сайт за военна история. Списание.
Онлайн списание за военна история. Архив на броевете. Проекти.
Списание, представящо визията на младите християни за света.
Списание за политика и култура.
Издание за култура, изкуство и културни политики, което е отворено към авторски позиции.
Издателска къща за специализирана техническа периодика в областта на индустриалната техника и технологии, енергетиката и сградните инсталации.
Списание за танцово изкуство.
Свободно пространство за изкуство и култура.
Online абонамент за български списания (само за чужбина).

Съвпадащи ключови думи
бизнес комуникация, реторика

Блог на Иванка Мавродиева за PR, бизнес комуникация, реторика.

Съвпадащи ключови думи
бизнес комуникация, медии

Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама.