Статии на Янка Тоцева в областта на образователните информационни технологии, интеркултурното образование, реториката и андрагогиката.
Блог за интеркултурно образование, реторика и андрагогика.
Клубове, където ученици, студенти и неучащи развиват своите умения в областта на публичното говорене.
Блог на Иванка Мавродиева за PR, бизнес комуникация, реторика.
Информация за реториката и ораторството, за известни оратори и техните речи. Институции, публикации, събития.
Електронно научно списание за различните прояви на реториката във времето и за съвременните комуникации в различни сфери на живота.
Магистърска програма "Реторика" във Философския факултет на СУ “Св. Климент Охридски“.