Блог на Теодора Иванова с литературоведски и езиковедски статии.
Електронно научно списание за различните прояви на реториката във времето и за съвременните комуникации в различни сфери на живота.