Информация за реториката и ораторството, за известни оратори и техните речи. Институции, публикации, събития.
Електронно научно списание за различните прояви на реториката във времето и за съвременните комуникации в различни сфери на живота.