Литературата
Списание. Залага на интердиспиплинарността и разбира литературата в широкия контекст на прехода между текстове, на проблематизиране на граници, на интертекстуалност и поместване на литературата в широк културологичен контекст.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. https://naum.slav.uni-sofia.bg/literaturata
   1. Посетено
   2. 559
   1. Ключови думи
   2. научни списания, списания, езикознание, българистика, литература, културознание
   1. Категория 1
   2. Медии и култура > Списания > Литература
   1. Публикуван
   2. 14.12.2020 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
езикознание, научни списания, списания

Списание за езикознание и езикова култура.

Съвпадащи ключови думи
езикознание, литература, списания

Филологическо научно списание на Съюза на филолозите българисти. Архив със съдържания.
Хуманитарно електронно списание на Факултета по славянски филологии към Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Съвпадащи ключови думи
българистика, научни списания, списания

Издание на Факулета по славянски филологии. Събира библиографски записи и данни в областта на българистиката, славистиката и балканистиката с особен акцент върху критически проучвания и издания на извори.

Съвпадащи ключови думи
научни списания, списания

Свободен достъп до реферирани научни списания. Издател: Инфо инвест - България.
Научно списание по археология. Архив на съдържанията.
Електронно научно-изследователско списание на Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, специалност "История".
Електронно научно списание за различните прояви на реториката във времето и за съвременните комуникации в различни сфери на живота.
Издание на Съюза на Физиците в България. Оригинални и обзорни статии в пълен обем във всички области от физиката.

Съвпадащи ключови думи
литература, списания

Списание за научна фантастика.
Електронно списание, чиято цел е да създаде алтернативна литературна сцена и да наложи млади автори.
Независимо печатно списание за култура с виртуално издание и архив.
Списание за изкуства и литература.
Място за публицистични текстове на политически и обществени анализатори по актуални проблеми.
Литературна теория, история, критика и компаративистика. Съдържание и резюмета.
Периодично издание на литературна група "Нова социална поезия". Представя поезия, проза и критични статии.
Секции на СПБ, устав, защитни тарифи за превод. Списание "Панорама" - за чуждестранна литература, критика и проблеми на превода. Бюро Преводи.
Списание за литература и изкуство (2004-2008), издавано във Варна.
Списание за литература и други наслади.

Съвпадащи ключови думи
езикознание, литература

Катедра по български език при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Новини, информация за научни форуми, за конкурси и проекти, примерни тестове.
Статии и книги върху древна история и история на езика.
Книги в областите: история, езикознание, етнография, литература, краезнание, мемоари, политика, публицистика.

Съвпадащи ключови думи
българистика, езикознание

Научен дневник на османиста Стоян Шиваров за проекта, изучаващ етническото българско население извън съвременните граници на Р България.
Катедра по литература, странознание и европейски езици на Университета в Осло. Компютърно езиково обучение.
Научно дружество на българистите в Република Молдова. Представя своето сп. "Български хоризонти", подготвени и издадени трудове и учебници и учебни помагала.

Съвпадащи ключови думи
Българистика, списания

История, фондове, каталози, публикации.