Електронно списание, чиято цел е да създаде алтернативна литературна сцена и да наложи млади автори.
Списание с новини за визуални и сценични изкуства, интервюта с известни творци, ревюта на нови книги и филми.
Пространство, което търси както различните проявления на изкуството и културата през времето, така и техните пресечни точки.
Списание за култура и общество.
Издание за култура, изкуство и културни политики, което е отворено към авторски позиции.
Списание за история, политика и култура.
Списание за литература и други наслади.
Архив на списание "За хората" - списание за култура и общество.
Списание, чиято мисия е да помага и утвърждава българската душевност по начин, който изгражда едно по-пълноценно и здраво общество.
Списание, представящо визията на младите християни за света.
Списание за изкуства и култура.
Интердисциплинарно издание в областта на социалната, икономическата, политическата, демографската, културната и религиозната история на балканските народи и държави, както и езиковите въпроси.
Рецензирано академично списание със свободен достъп в областта на природните и обществените науки.
Издание на Института по математика и информатика към БАН. Включва подбрани статии и доклади, представяни на конференциите по дигитализация на научното и културно наследство (DiPP).