Филологически форум
Хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. https://philol-forum.uni-sofia.bg
   1. Посетено
   2. 462
   1. Ключови думи
   2. списания, хуманитаристика, филологически изследвания
   1. Категория 1
   2. Медии и култура > Списания > Хуманитаристика
   1. Публикуван
   2. 29.12.2020 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
списания, хуманитаристика

Издание на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" за култура и философия, хуманизация и екологизация, информатизация и глобализация, и свързани с тях проблеми.
Хуманитарно електронно списание на Факултета по славянски филологии към Софийския университет "Св. Климент Охридски".
Списание върху проблемите на хуманитарните и социалните науки. Архив на предишни броеве.
Електронно списание за литература, критика и хуманитаристика.
Месечно списание за психология.
Електронно списание, издание на Лаборатория по социология и Клуб на социолога при катедра Социология на Философски факултет към ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград.
Електронно списание за философия и култура.
Онлайн списание за военна история. Архив на броевете. Проекти.
Академично списание в областта на социологията. Съдържание на броевете.