Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика.
Биография и библиография на археолога Магдалина Михайлова Станчева.
Представя празници, вярвания, календар, обреди, елементи от материалната култура, социо-нормативна култура, етнографски групи, етно-религиозни общности, етнография на българската диаспора, фолклор.
Блог на литературния теоретик и историк, българист и славист Яни Милчаков.
Научно дружество на българистите в Република Молдова. Представя своето сп. "Български хоризонти", подготвени и издадени трудове и учебници и учебни помагала.
Публикация от Йордан Илиев, доктор по история и археология.
Публикации и учебни материали от д-р Йордан Илиев - изследовател на древна Тракия и траките.
Професионална организация на преподавателите и изследователите в сферата на политологията.
Сдружение, което се занимава с историята и културата на североамериканските индианци.
Енциклопедия. Недовършен проект.
Интердисциплинарно издание в областта на социалната, икономическата, политическата, демографската, културната и религиозната история на балканските народи и държави, както и езиковите въпроси.
Списание на Културния център на Софийския университет, посветено на наука и художествена култура.
Издателство, специализирано в областта на хуманитаристиката, изкуствата и художествената литература.
Археологически резерват. Представя с информация и фото галерии археологически и културни паметници - древни селища, светилища и некрополи на траки-езичници, българи-християни и хетеродоксни мюсюлмани.