Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика.
Биография и библиография на археолога Магдалина Михайлова Станчева.
Представя празници, вярвания, календар, обреди, елементи от материалната култура, социо-нормативна култура, етнографски групи, етно-религиозни общности, етнография на българската диаспора, фолклор.
Блог на литературния теоретик и историк, българист и славист Яни Милчаков.
Научно дружество на българистите в Република Молдова. Представя своето сп. "Български хоризонти", подготвени и издадени трудове и учебници и учебни помагала.
Публикация от Йордан Илиев, доктор по история и археология.
Публикации и учебни материали от д-р Йордан Илиев - изследовател на древна Тракия и траките.
Професионална организация на преподавателите и изследователите в сферата на политологията.
Сдружение, което се занимава с историята и културата на североамериканските индианци.
Енциклопедия. Недовършен проект.