Литературен блог, проследяващ в своите рецензии книги от новата българска литература.
Българско философско общество организира "Философски филмов фестивал", за да насърчи философстване чрез използване възможностите на филмовото изкуство.
Портал към блогове, които засягат в по-голяма или по-малка степен различни страни от историческото ни развитие.
Порталът EFG дава достъп до стотици хиляди филмови исторически документи, запазени в европейските филмови архиви и кинотеатри: снимки, плакати, програми, периодични издания, цензурни документи, редки игрални и документални филми, кинохроники и други материали.
Дигитален антропологичен архив с документални портрети и автентични истории на хора в естествената им среда.
Статии, научни разработки и изследвания в областта на хуманитарните науки.
Проект на Института за литература към БАН, който представя в персонални профили 20 от най-значимите български литературни критици и историци на XX век.
Списание за езикознание и езикова култура.
Публикува оригинални проучвания върху славянските и балканските езици, литератури и култури и техните взаимодействия с други езици и литератури в синхронен и диахронен план.
Годишник за сравнително литературознание и балканистика.