Блог на литературния теоретик и историк, българист и славист Яни Милчаков.
Научно дружество на българистите в Република Молдова. Представя своето сп. "Български хоризонти", подготвени и издадени трудове и учебници и учебни помагала.
Публикация от Йордан Илиев, доктор по история и археология.
Публикации и учебни материали от д-р Йордан Илиев - изследовател на древна Тракия и траките.
Професионална организация на преподавателите и изследователите в сферата на политологията.
Сдружение, което се занимава с историята и културата на североамериканските индианци.
Енциклопедия. Недовършен проект.
Интердисциплинарно издание в областта на социалната, икономическата, политическата, демографската, културната и религиозната история на балканските народи и държави, както и езиковите въпроси.
Списание на Културния център на Софийския университет, посветено на наука и художествена култура.
Издателство, специализирано в областта на хуманитаристиката, изкуствата и художествената литература.