Сдружение, което се занимава с историята и културата на североамериканските индианци.
Енциклопедия. Недовършен проект.
Интердисциплинарно издание в областта на социалната, икономическата, политическата, демографската, културната и религиозната история на балканските народи и държави, както и езиковите въпроси.
Списание на Културния център на Софийския университет, посветено на наука и художествена култура.
Издателство, специализирано в областта на хуманитаристиката, изкуствата и художествената литература.
Археологически резерват. Представя с информация и фото галерии археологически и културни паметници - древни селища, светилища и некрополи на траки-езичници, българи-християни и хетеродоксни мюсюлмани.
Публикации на езиковеда и педагога Христо Кючуков.
Издания, свързани с етноложки, фолклористични и културноантроположки изследвания, теренни аудио-, фото- и видеозаписи, етнографски дневници и описания, както и обекти, представящи българската традиционна култура.
Библиография, статии, избрано от "Събрани съчинения" и текстове от издадени книги на проф. д-р на философските науки Панчо Русев.
Човешките истории на хора, преживели ужаса на мракобесния тоталитарен режим.