Представя войните, чрез спомена, който всеки пази като част от родовата си памет. Битки, сражения, пълководци.
Място за публикуване на текстове по езикознание - статии, монографии и сборници; учебни програми, лекционни курсове, библиографии.
Страници, посветени на професор Мирослав Янакиев. Автобиография, библиография, снимки и документи, ресурси.
Статии за миналото на София, придружени със стари снимки.
Литературна критика.
Катедра в Софийски университет "Св. Климент Охридски". История на катедрата, учебни планове, студентски разработки, новини за събития.
Проект за научни изследвания на скални и мегалитни култури.
Практически курсове с психотерапевта Алексей Бъчев.