Българската военна история, представена в музейната експозиция и в подбрани колекции.
Мемориален комплекс на мястото на полесражението от 10.11.1444 г., където за освобождението на Балканите и Югоизточна Европа загива полско-унгарският крал Владислав ІІІ Ягело.
Изучава, пресъздава и популяризира българската средновековна история, бит, култура и изкуство.
Блог на Владислав Иванов за средновековна балканска история.
Фондация на хора с интереси в областта на психологията. Издава сп. "Психология за родители" и сп. "Психоанализа".
Известни български родове и личности.
Позитивна психология.
Българска асоциация за дълбинна психотерапия по метода на Хелън Бони за Водено с музика въображение. Среща с метода, методология, стандарти, информация за практикуващи терапевти.
Електронно списание за литература, критика и хуманитаристика.
Български родове, чието начало е отпреди 1878, или в чието родословие има представители на българската интелигенция.