Електронно списание за литература, критика и хуманитаристика.
Български родове, чието начало е отпреди 1878, или в чието родословие има представители на българската интелигенция.
Проект за родова история, базиран на книгата "История на село Верен" на Филип Йорданов Минчев.
Специализиран портал за литература, критика, хуманитаристика и образование.
Представя колекции, музейни обекти и храмове-гробници, както и постоянните експозиции: Археология, Възраждане, Нова история, Етнография и Най-нова история.
Блог за споделяне на Дмитрий Варзоновцев.
Списание върху проблемите на хуманитарните и социалните науки. Архив на предишни броеве.
Курс за студенти. Програма на курса, работни проекти, доклади и резюмета, презентации, представени в рамките на студентски конференции.
Курс на проф. Цочо Бояджиев и ас. Гергана Динева върху "За обособените субстанции" от Тома от Аквино.
Виртуален музей. Показва някои от най-забележителни артефакти от сбирките на европейски музеи, участващи в проекта.