Библиография на авторските книги на Исак Паси и на книгите под негова редакция.
Занимания по философия в детската градина, с цел обучение на децата в мислене.
Авторски блог за социологически теми.
Сайт на Даниела Стоянова за аналитична психотерапия.
Блог на Петър Рогалски за граматика, логика и теология в тяхната латинска и романска традиция.
Колекции, изложби, новини за събития, виртуален тур из музея.
Издание на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" за култура и философия, хуманизация и екологизация, информатизация и глобализация, и свързани с тях проблеми.
Сканирани статии, книги, документи, свързани с миналото на Родопите.