Сайт за история, политика и цивилизован патриотизъм. Форум.
Дискусионен форум на All.bg.
Лични архивни фондове на видни български учени. Библиография на философи и философски издания.
Комплекти шрифтове, вкл. кирилица и глаголица.
Азбучник на имената, етимология на имената, групиране по значения, именни дни, имена на божества и светии, календар на имената.
Да учим езика онлайн с помощта на носители на езика: имейл, текстов и гласов чат.
Проекти по компютърна лингвистика и Semantic Web, разработвани от учени на БАН. Публикации, ресурси, събития.
Проучва и описва актуални приложни аспекти на словото в плана на езика и в плана на речта, синхронно и диахронно.
Програма за правописна и пунктуационна проверка за работа с кирилица, сричкопренасяне, слято и разделно писане, синоними и антоними, граматическа и стилова редакция. Английско-български и българско-английски речници.