Колекции, изложби, новини за събития, виртуален тур из музея.
Издание на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" за култура и философия, хуманизация и екологизация, информатизация и глобализация, и свързани с тях проблеми.
Сканирани статии, книги, документи, свързани с миналото на Родопите.
История на рода Станимирови от Габрово.
За старите габровски фамилии.
Научен дневник на османиста Стоян Шиваров за проекта, изучаващ етническото българско население извън съвременните граници на Р България.
Психолог, невро-лингвистичен програмист.
Клиничен психолог и когнитивно-поведенчески психотерапевт.
Сдружение на хора с интереси в областта на аналитичната психология и психотерапия. История и структура, обучителна програма, новини, статии.
Дискусионен форум на All.bg.