Милко Гърчев представя Обща теория на съществуващото - иновационен поглед към пространството и времето.
Религии, религиознание и философия на религията. Сайт на доц. д-р Ели Сярова, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".
Анархизъм - теория, история и практика.
Сайт за търсещите независимост и свобода. Съдържа библиотека, статии, галерия и форум.
Нормативна основа, доклади на комисията, издания, обслужване на граждани.
Сайт за източна философия, религия и култура.
Страница на дисциплината "Философия" в Стопанска академия "Д. Ценов", Свищов. Библиотека с текстове по философия, сп. "Диалог", образование по философия.
Съдейства за професионалното развитие на преподавателите по философия, като развива образователна, изследователска и издателска дейност.
Книги в областите: история, езикознание, етнография, литература, краезнание, мемоари, политика, публицистика.