Ориенталия
Сайт за източна философия, религия и култура.
   1. Език
   2. Bg, En, Fr, De, It, Es, Ru
   1. URL адрес
   2. http://www.orientalia.org
   1. Посетено
   2. 555
   1. Ключови думи
   2. източна философия, религия, философия, хуманитаристика, Пламен Градинаров
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > Философия
   1. Публикуван
   2. 19.10.2010 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
философия, хуманитаристика

Книги, списания, изкуства, културни прояви. Издателство "Алтера", сп. "Алтера", сп. "Алтера Академика", Арт-център "Алтера".
Философ. Биография, цитати, публикации.
Сайт на Института за средновековна философия и култура – София. Философска литература на български и чужди езици от Античността, Средновековието и Ренесанса.
Философска школа. Архив със статии, разкази, бисери на мъдростта и информация за предстоящи и изминали курсове по практическа философия.
Електронно списание за философия и култура.
Изследователски семинар на Катедра Философия на СУ "Свети Климент Охридски".
Издание на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" за култура и философия, хуманизация и екологизация, информатизация и глобализация, и свързани с тях проблеми.
Страница на дисциплината "Философия" в Стопанска академия "Д. Ценов", Свищов. Библиотека с текстове по философия, сп. "Диалог", образование по философия.
Курс за студенти. Програма на курса, работни проекти, доклади и резюмета, презентации, представени в рамките на студентски конференции.
Занимания по философия в детската градина, с цел обучение на децата в мислене.

Съвпадащи ключови думи
религия, хуманитаристика

Статии и книги от автора върху българската история.

Съвпадащи ключови думи
религия, философия

Електронен вестник за философия и религия.
Поезия и есеистика.