Онтодиалектика
Милко Гърчев представя Обща теория на съществуващото - иновационен поглед към пространството и времето.
   1. Език
   2. Bg, En
   1. URL адрес
   2. http://ontosite.co.nr
   1. Посетено
   2. 413
   1. Ключови думи
   2. автори, философия, хуманитаристика, Милко Гърчев, онтодиалектика
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > Философия > Автори
   1. Публикуван
   2. 23.10.2010 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
автори, философия, хуманитаристика

Религии, религиознание и философия на религията. Сайт на доц. д-р Ели Сярова, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".
Философско-езотерични текстове: авторски и преводни.

Съвпадащи ключови думи
философия, хуманитаристика

Книги, списания, изкуства, културни прояви. Издателство "Алтера", сп. "Алтера", сп. "Алтера Академика", Арт-център "Алтера".
Философ. Биография, цитати, публикации.
Сайт на Института за средновековна философия и култура – София. Философска литература на български и чужди езици от Античността, Средновековието и Ренесанса.
Философска школа. Архив със статии, разкази, бисери на мъдростта и информация за предстоящи и изминали курсове по практическа философия.
Електронно списание за философия и култура.
Изследователски семинар на Катедра Философия на СУ "Свети Климент Охридски".
Издание на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" за култура и философия, хуманизация и екологизация, информатизация и глобализация, и свързани с тях проблеми.
Страница на дисциплината "Философия" в Стопанска академия "Д. Ценов", Свищов. Библиотека с текстове по философия, сп. "Диалог", образование по философия.
Курс за студенти. Програма на курса, работни проекти, доклади и резюмета, презентации, представени в рамките на студентски конференции.
Занимания по философия в детската градина, с цел обучение на децата в мислене.

Съвпадащи ключови думи
автори, хуманитаристика

Изследвания на автора в областта на лингвистиката, библиография, ресурси.
Автобиография. Публикации в областта на компютърната лингвистика.
Представяне на книгата "Психология за родители" на д-р Антонина Кардашева.
Преводи от немски език. Литературна критика, поезия, есета.

Съвпадащи ключови думи
автори, философия

Поезия, музика и есета по философия.
Сайт на Петър Георгиев Кривенчев за публицистика, хумор, философия, поезия, драматургия.