Българско философско общество организира "Философски филмов фестивал", за да насърчи философстване чрез използване възможностите на филмовото изкуство.
Списание за политика, философия и култура.
Философ и драматург. Биография, книги и изследвания, творческа работа, събития и новини от света на Боян Манчев.
Независимо издателство, специализирано в областта на съвременните хуманитарни и социални науки.
Издателство, приело за своя мисия представянето на най-добрите образци на художествената литература.
Международно издание. Съдържа публикации на философи от Балканския регион. Платен достъп.
Списание на Културния център на Софийския университет, посветено на наука и художествена култура.
Библиография, статии, избрано от "Събрани съчинения" и текстове от издадени книги на проф. д-р на философските науки Панчо Русев.
Основни философски понятия в класически цитати.
Отворена група за съвместни действия в областта на поезията и философията.
Магистърска програма на Философски факултет на СУ "Климент Охридски". Ресурси за изпита и процедура, седмична програма през отделните семестри, информация за събития.
Литературен историк и теоретик. Новини, статии, рецензии, курсове, информация за издадени книги.
Последният диалог на Платон "Епиномис" – текст, превод и интерпретации.
Електронно списание за философия и култура.
Периодично издание за българска и другоезична литература, философия, математика, ботаника, музика.