Сайт за търсещите независимост и свобода. Съдържа библиотека, статии, галерия и форум.
Поезия, музика и есета по философия.
Сайт за източна философия, религия и култура.
Тримесечно списание по философия на Стопанска академия "Д. Ценов" - Свищов.
Страница на дисциплината "Философия" в Стопанска академия "Д. Ценов", Свищов. Библиотека с текстове по философия, сп. "Диалог", образование по философия.
Съдейства за професионалното развитие на преподавателите по философия, като развива образователна, изследователска и издателска дейност.
Поезия, разкази, публицистика.
Електронен вестник за философия и религия.
Лична страница на Олег Динев. Текстове, философия. За Райна Княгиня.
Кратка информация за института, научни проекти, семинари и конференции, доклади, статии.