Страница на дисциплината "Философия" в Стопанска академия "Д. Ценов", Свищов. Библиотека с текстове по философия, сп. "Диалог", образование по философия.
Съдейства за професионалното развитие на преподавателите по философия, като развива образователна, изследователска и издателска дейност.
Поезия, разкази, публицистика.
Електронен вестник за философия и религия.
Лична страница на Олег Динев. Текстове, философия. За Райна Княгиня.
Кратка информация за института, научни проекти, семинари и конференции, доклади, статии.
Списание за изкуство, наука, философия и публицистика.
Учебни материали в помощ на учителя по история, география и философия. Представени са статии, разработки, тестове, дидактически пособия, информация за квалификация, дистанционно обучение, инспекторати и предстоящи събития.
Блог за поезия, естетика, философия, литература и музика.
Магистърска програма на Философския факултет на СУ "Св. Кл. Охридски".