Философ. Дневник, проекти, авторски текстове и преводи.
Блог за споделяне на Дмитрий Варзоновцев.
Списание върху проблемите на хуманитарните и социалните науки. Архив на предишни броеве.
Курс за студенти. Програма на курса, работни проекти, доклади и резюмета, презентации, представени в рамките на студентски конференции.
Курс на проф. Цочо Бояджиев и ас. Гергана Динева върху "За обособените субстанции" от Тома от Аквино.
Блог на Юнуз М. Юнуз.
Неправителствена академична организация. Дейности, печатен орган, връзки.
Сайт на Института за средновековна философия и култура – София. Философска литература на български и чужди езици от Античността, Средновековието и Ренесанса.
Философски курсове на доц. Константин Янакиев в Софийския университет. Електронни текстове, библиография, материали за студенти.
Изследователски семинар на Катедра Философия на СУ "Свети Климент Охридски".