Философ. Биография, цитати, публикации.
Издателска къща за литература в областта на науката, философията, психологията, социологията и хуманитарните науки.
Център за международни изследвания в областта на образованието и културата.
Поезия и есеистика.
Виртуален дневник на Иван Миков. Съдържа лични бележки, спомени и мнения.
Размисли по философски и публицистични теми.
Блог на Христо Стоев с размисли, естетически реакции, импресии, експресии и литературни опити.
Блог за споделяне на Дмитрий Варзоновцев.
Списание върху проблемите на хуманитарните и социалните науки. Архив на предишни броеве.