Видео блог на Ангел Грънчаров. Публицистика, философия.
Блог на Васил Видински.
Поезия, проза, философски текстове. Блог.
„Религията само в рамките на разума" - в превод на Божидар Гумнеров.
Личен сайт на Кристиян Банков - философ, семиотик.
Колекция от книги: българска и чужда литература, проза, фантастика, приключения, философия, психология, здраве, медицина, християнство, история, социология... (zip).
Издателство за българска и преводна литература, гр. Плевен. Публикува книги в областите: психология, психоанализа, философия, художествена и авто/биографична проза
Личен сайт и блог. Философски текстове, критика, филологически материали, проекти.
Сайт за литература, критика и хуманитаристика; новини, форум.