Лични архивни фондове на видни български учени. Библиография на философи и философски издания.
Философско-езотерични текстове: авторски и преводни.
Милко Гърчев представя Обща теория на съществуващото - иновационен поглед към пространството и времето.
Религии, религиознание и философия на религията. Сайт на доц. д-р Ели Сярова, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".
Анархизъм - теория, история и практика.
Сайт за търсещите независимост и свобода. Съдържа библиотека, статии, галерия и форум.
Поезия, музика и есета по философия.
Сайт за източна философия, религия и култура.