Сайт на Института за средновековна философия и култура – София. Философска литература на български и чужди езици от Античността, Средновековието и Ренесанса.
Изследователски семинар на Катедра Философия на СУ "Свети Климент Охридски".
Информация за поредици и книги, биографии на издавани автори.
Философска школа. Архив със статии, разкази, бисери на мъдростта и информация за предстоящи и изминали курсове по практическа философия.
Библиография на авторските книги на Исак Паси и на книгите под негова редакция.
Занимания по философия в детската градина, с цел обучение на децата в мислене.
Издателство за книги в областта на философията, културологията, антропологията, историята, икономиката, практическата и теоретическата психология, художествената литература.
Издание на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" за култура и философия, хуманизация и екологизация, информатизация и глобализация, и свързани с тях проблеми.
Сайт на Петър Георгиев Кривенчев за публицистика, хумор, философия, поезия, драматургия.
Дискусионен форум на All.bg.