Новият Акропол
Философска школа. Архив със статии, разкази, бисери на мъдростта и информация за предстоящи и изминали курсове по практическа философия.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://www.akropol.bg
   1. Посетено
   2. 589
   1. Ключови думи
   2. образование, практическа философия, мъдрости, цитати, философия, хуманитаристика, класическа философия
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > Философия
   1. Категория 2
   2. Институции > Хуманитарни институции
   1. Категория 3
   2. Образование
   1. Публикуван
   2. 13.04.2011 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
философия, хуманитаристика, цитати

Основни философски понятия в класически цитати.

Съвпадащи ключови думи
образование, философия, хуманитаристика

Изследователски семинар на Катедра Философия на СУ "Свети Климент Охридски".
Курс за студенти. Програма на курса, работни проекти, доклади и резюмета, презентации, представени в рамките на студентски конференции.
Занимания по философия в детската градина, с цел обучение на децата в мислене.

Съвпадащи ключови думи
философия, хуманитаристика

Книги, списания, изкуства, културни прояви. Издателство "Алтера", сп. "Алтера", сп. "Алтера Академика", Арт-център "Алтера".
Философ. Биография, цитати, публикации.
Сайт на Института за средновековна философия и култура – София. Философска литература на български и чужди езици от Античността, Средновековието и Ренесанса.
Електронно списание за философия и култура.
Издание на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" за култура и философия, хуманизация и екологизация, информатизация и глобализация, и свързани с тях проблеми.
Страница на дисциплината "Философия" в Стопанска академия "Д. Ценов", Свищов. Библиотека с текстове по философия, сп. "Диалог", образование по философия.
Блог на Десислава Добрева за поезия, философия и реторика.
Лични архивни фондове на видни български учени. Библиография на философи и философски издания.
Библиография, статии, избрано от "Събрани съчинения" и текстове от издадени книги на проф. д-р на философските науки Панчо Русев.
Списание върху проблемите на хуманитарните и социалните науки. Архив на предишни броеве.

Съвпадащи ключови думи
образование, хуманитаристика

Руски, източноевропейски и евразийски център.
Блог на курса по теория на литературата за студентите от Центъра за източни езици и култури на СУ "Св. Климент Охридски".
Неформална група за обмяна на академични знания и опит между докторанти и млади изследователи в областта на науките за обществото и културата.
Проект, целящ активизиране на научно-изследователската дейност на студенти, докторанти и преподаватели в хуманитарните специалности.
Да учим езика онлайн с помощта на носители на езика: имейл, текстов и гласов чат.
Всичко за България, в т. ч. изкуство, литература, култура, образование.
Информация за прием, образователни програми, курсове, езикови програми, актуални новини и събития.
Лаборатория към катедра „Социология" на СУ "Св. Климент Охридски". Информация за проекти и конкурси, библиотека със специализирана литература.
Специализиран портал за литература, критика, хуманитаристика и образование.
Образователен портал. Образователна реформа и добри практики.

Съвпадащи ключови думи
мъдрости, цитати

Цитати, мисли, крилати фрази, мъдрости, поговорки, сентенции... Възможност за изпращане на цитат.