Learn to Speak Bulgarian
Да учим езика онлайн с помощта на носители на езика: имейл, текстов и гласов чат.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://www.mylanguageexchange.com/Learn/Bulgarian.asp
   1. Посетено
   2. 1083
   1. Ключови думи
   2. български език, езиково обучение, образование, лингвистика, хуманитаристика
   1. Категория 1
   2. Образование > Езиково обучение
   1. Публикуван
   2. 07.11.2010 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
български език, езиково обучение, лингвистика, хуманитаристика

Катедра по литература, странознание и европейски езици на Университета в Осло. Компютърно езиково обучение.

Съвпадащи ключови думи
български език, лингвистика, хуманитаристика

Браун корпусът улавя относително статичното състояние на езика (1990-2005) чрез 500 текста - художествени и информативни.
Блог на Миро за езикова култура.
Проекти по компютърна лингвистика и Semantic Web, разработвани от учени на БАН. Публикации, ресурси, събития.

Съвпадащи ключови думи
български език, лингвистика, образование

Катедра по български език при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Новини, информация за научни форуми, за конкурси и проекти, примерни тестове.

Съвпадащи ключови думи
български език, езиково обучение, образование

Департамент към Софийски университет "Св. Климент Охридски" за обучение по български език на чужди студенти.
Световна верига за чуждоезиково обучение: английски, немски, испански и български за чужденци.
В помощ на учениците от 5., 6. и 7. клас в подготовката им по български език.

Съвпадащи ключови думи
образование, хуманитаристика

Философска школа. Архив със статии, разкази, бисери на мъдростта и информация за предстоящи и изминали курсове по практическа философия.
Специализиран портал за литература, критика, хуманитаристика и образование.
Информация за прием, образователни програми, курсове, езикови програми, актуални новини и събития.
Българско философско общество организира "Философски филмов фестивал", за да насърчи философстване чрез използване възможностите на филмовото изкуство.
Неформална група за обмяна на академични знания и опит между докторанти и млади изследователи в областта на науките за обществото и културата.
Изследователски семинар на Катедра Философия на СУ "Свети Климент Охридски".
Лекции, материали, информация за студенти, тестове, биография.
Курс за студенти. Програма на курса, работни проекти, доклади и резюмета, презентации, представени в рамките на студентски конференции.
Лаборатория към катедра „Социология" на СУ "Св. Климент Охридски". Информация за проекти и конкурси, библиотека със специализирана литература.
Занимания по философия в детската градина, с цел обучение на децата в мислене.

Съвпадащи ключови думи
лингвистика, хуманитаристика

Занимателни и любопитни сведения за миналото, настоящето и бъдещето на местните имена от България и близката чужбина.
Всички преписи на южнославянския "Физиолог", сравнени помежду им и в техния пълен текст.
Програма за правописна и пунктуационна проверка за работа с кирилица, сричкопренасяне, слято и разделно писане, синоними и антоними, граматическа и стилова редакция. Английско-български и българско-английски речници.
Азбучник на имената, етимология на имената, групиране по значения, именни дни, имена на божества и светии, календар на имената.
Автобиография. Публикации в областта на компютърната лингвистика.
Комплекти шрифтове, вкл. кирилица и глаголица.
Място за публикуване на текстове по езикознание - статии, монографии и сборници; учебни програми, лекционни курсове, библиографии.
Проучва и описва актуални приложни аспекти на словото в плана на езика и в плана на речта, синхронно и диахронно.
Страници, посветени на професор Мирослав Янакиев. Автобиография, библиография, снимки и документи, ресурси.

Съвпадащи ключови думи
езиково обучение, хуманитаристика

Център по сугестопедия. Популяризира и прилага сугестопедията като учебен метод, разкриващ безкрайния потенциал на човешката личност.

Съвпадащи ключови думи
езиково обучение, образование

Книжки на английски език. Всяка с история, подбрана според езиковите знания на деца от 2-4 клас.
Блог за чужди езици за учители и ученици.
Блог на един учител по английски език.
Доброволна организация, чиято цел е да повишава образованието, професионалната подготовка, култура и информираност на населението.
Агенция за следване и езикови курсове в чужбина.
За деца, тийнейджъри и възрастни. Сертификати.
Специализирана агенция за консултации в областта на образованието в чужбина.
Център по класическа сугестопедия. Сугестопедични курсове за деца, възрастни и родители.
Обучение по английски език. Езикова зона. Културна зона.
400 езикови курса в 21 държави.

Съвпадащи ключови думи
български език, хуманитаристика

База данни, представяща актуалното състояние на устните форми на съвременния български език.

Съвпадащи ключови думи
български език, образование

Тестове по български език и литература за ученици, зрелостници и кандидат-студенти.
Правилата в българския език.
Български език като матерен език за учениците в начален етап на образование в австрийското училище.
Учебен център за средно образование. Актуална информация. Онлайн курсове.
Ревюта на издадени учебни помагала по български език и литература; програми, конспекти и изисквания за кандидат-гимназисти и зрелостници; подготвителни уроци.
Виртуалната школа по български език.

Съвпадащи ключови думи
български език, лингвистика

Статии и книги върху древна история и история на езика.
Сайт за лингвистика, антропология и семиотика.
Електронно списание за хуманитаристика и архиви с акцент върху история на българския език, етнолингвистика, литература и култура.
Онлайн справочник за правописа, пунктуацията и граматичните правила в българския език.
Структура, информация за обучение, издания, ресурси.

Съвпадащи ключови думи
български език, езиково обучение

Препратки към курсове, книги и речници в помощ на изучаването на български език.