BulTreeBankПрепоръчано от редакцията
Проекти по компютърна лингвистика и Semantic Web, разработвани от учени на БАН. Публикации, ресурси, събития.
   1. Език
   2. En
   1. URL адрес
   2. http://www.bultreebank.org
   1. Посетено
   2. 1042
   1. Ключови думи
   2. текстови корпуси, компютърна лингвистика, бази данни, български език, лингвистика, хуманитаристика, формална граматика, синтаксис, Semantic Web
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > Лингвистика
   1. Публикуван
   2. 06.11.2010 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
компютърна лингвистика, лингвистика, текстови корпуси, хуманитаристика

Разработки на асоциацията: синтезатор на реч, проверка на правопис и сричкопренасяне, обработка на текстови корпуси, определяне частите на речта на думите в текст.

Съвпадащи ключови думи
компютърна лингвистика, лингвистика, хуманитаристика

Автобиография. Публикации в областта на компютърната лингвистика.
Теоретични и приложни изследвания в областта на компютърната обработка на естествените езици. Проекти, продукти, ресурси.
Страници, посветени на професор Мирослав Янакиев. Автобиография, библиография, снимки и документи, ресурси.

Съвпадащи ключови думи
български език, лингвистика, хуманитаристика

Да учим езика онлайн с помощта на носители на езика: имейл, текстов и гласов чат.
Блог на Миро за езикова култура.
Катедра по литература, странознание и европейски езици на Университета в Осло. Компютърно езиково обучение.
Браун корпусът улавя относително статичното състояние на езика (1990-2005) чрез 500 текста - художествени и информативни.

Съвпадащи ключови думи
бази данни, български език, хуманитаристика

База данни, представяща актуалното състояние на устните форми на съвременния български език.

Съвпадащи ключови думи
лингвистика, хуманитаристика

Програма за правописна и пунктуационна проверка за работа с кирилица, сричкопренасяне, слято и разделно писане, синоними и антоними, граматическа и стилова редакция. Английско-български и българско-английски речници.
Проучва и описва актуални приложни аспекти на словото в плана на езика и в плана на речта, синхронно и диахронно.
Азбучник на имената, етимология на имената, групиране по значения, именни дни, имена на божества и светии, календар на имената.
Комплекти шрифтове, вкл. кирилица и глаголица.
Изследвания на автора в областта на лингвистиката, библиография, ресурси.
Всички преписи на южнославянския "Физиолог", сравнени помежду им и в техния пълен текст.
Място за публикуване на текстове по езикознание - статии, монографии и сборници; учебни програми, лекционни курсове, библиографии.
Занимателни и любопитни сведения за миналото, настоящето и бъдещето на местните имена от България и близката чужбина.

Съвпадащи ключови думи
български език, лингвистика

Сайт за лингвистика, антропология и семиотика.
Структура, информация за обучение, издания, ресурси.
Електронно списание за хуманитаристика и архиви с акцент върху история на българския език, етнолингвистика, литература и култура.
Статии и книги върху древна история и история на езика.
Онлайн справочник за правописа, пунктуацията и граматичните правила в българския език.
Катедра по български език при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Новини, информация за научни форуми, за конкурси и проекти, примерни тестове.

Съвпадащи ключови думи
бази данни, хуманитаристика

Американска библиография на славянски и източноевропейски проучвания; каталог на славянски и източноевропейски библиографски ресурси.