Как се пише?Препоръчано от редакцията
Онлайн справочник за правописа, пунктуацията и граматичните правила в българския език.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://kaksepishe.com
   1. Посетено
   2. 2473
   1. Ключови думи
   2. езикова култура, пунктуация, правопис, български език, езикознание, лингвистика, граматични правила
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > Лингвистика
   1. Публикуван
   2. 28.07.2012 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
езикова култура, езикознание, правопис, пунктуация

Блог на Павлина Върбанова с отговори на езикови питанки и всичко в областта на езиковата култура и историята на езика.

Съвпадащи ключови думи
български език, езикова култура, правопис, пунктуация

Анализи, коментари и разсъждения върху проблемите на българския език в ежедневната практика.

Съвпадащи ключови думи
лингвистика, правопис, пунктуация

Програма за правописна и пунктуационна проверка за работа с кирилица, сричкопренасяне, слято и разделно писане, синоними и антоними, граматическа и стилова редакция. Английско-български и българско-английски речници.

Съвпадащи ключови думи
езикова култура, правопис, пунктуация

Съвпадащи ключови думи
български език, правопис, пунктуация

Кратки уроци по българска граматика от блогъри за блогъри и всички нуждаещи се.

Съвпадащи ключови думи
български език, езикознание, лингвистика

Структура, информация за обучение, издания, ресурси.
Електронно списание за хуманитаристика и архиви с акцент върху история на българския език, етнолингвистика, литература и култура.
Статии и книги върху древна история и история на езика.
Катедра по литература, странознание и европейски езици на Университета в Осло. Компютърно езиково обучение.
Браун корпусът улавя относително статичното състояние на езика (1990-2005) чрез 500 текста - художествени и информативни.
Катедра по български език при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Новини, информация за научни форуми, за конкурси и проекти, примерни тестове.

Съвпадащи ключови думи
български език, езикова култура, лингвистика

Блог на Миро за езикова култура.

Съвпадащи ключови думи
български език, езикова култура, езикознание

Независимо сдружение, чиято цел е насърчаване на развитието и пълноценната употреба на българския език.

Съвпадащи ключови думи
лингвистика, правопис

Речникови единици, които са спорно възприети у нас. Етимологични, тълкувателни, словообразувателни аргументи за коригиране на правописа и употребата им.

Съвпадащи ключови думи
езикознание, лингвистика

История на българския език. Материали, тестове, библиография.
Откъси от изследване на езиковите неправилности в печатни издания и тв предавания от 1995-а насам.
Изследвания на автора в областта на лингвистиката, библиография, ресурси.
Страници, посветени на професор Мирослав Янакиев. Автобиография, библиография, снимки и документи, ресурси.
Място за публикуване на текстове по езикознание - статии, монографии и сборници; учебни програми, лекционни курсове, библиографии.
Проект, представящ думите, които звучат еднакво или близко и се изписват по еднакъв или близък начин на български, гръцки, турски, сръбски, хърватски, албански, македонски, словенски и румънски.

Съвпадащи ключови думи
езикова култура, правопис

Справочник по граматика, лексика, правопис и правоговор на българския език.

Съвпадащи ключови думи
езикова култура, езикознание

Списание за езикознание и езикова култура.

Съвпадащи ключови думи
български език, правопис

Виртуалната школа по български език.

Съвпадащи ключови думи
български език, лингвистика

Сайт за лингвистика, антропология и семиотика.
Проекти по компютърна лингвистика и Semantic Web, разработвани от учени на БАН. Публикации, ресурси, събития.
Да учим езика онлайн с помощта на носители на езика: имейл, текстов и гласов чат.

Съвпадащи ключови думи
български език, езикознание

База данни, представяща актуалното състояние на устните форми на съвременния български език.

Съвпадащи ключови думи
български език, езикова култура

Издание на Институт за български език "Проф. Любомир Андрейчин" - БАН. Рубрика за езикова култура на Владко Мурдаров.
Школа по български език и литература на д-р Весела Кръстева. Издателство за учебна и учебно-помощна литература.