Графонетика
Проект, представящ думите, които звучат еднакво или близко и се изписват по еднакъв или близък начин на български, гръцки, турски, сръбски, хърватски, албански, македонски, словенски и румънски.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://grafonetika.blogspot.com
   1. Посетено
   2. 490
   1. Ключови думи
   2. лингвистика, езикознание, близко звучащи думи, еднакво звучащи думи, пароними
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > Лингвистика
   1. Публикуван
   2. 21.01.2020 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
езикознание, лингвистика

История на българския език. Материали, тестове, библиография.
Откъси от изследване на езиковите неправилности в печатни издания и тв предавания от 1995-а насам.
Структура, информация за обучение, издания, ресурси.
Електронно списание за хуманитаристика и архиви с акцент върху история на българския език, етнолингвистика, литература и култура.
Изследвания на автора в областта на лингвистиката, библиография, ресурси.
Статии и книги върху древна история и история на езика.
Катедра по литература, странознание и европейски езици на Университета в Осло. Компютърно езиково обучение.
Браун корпусът улавя относително статичното състояние на езика (1990-2005) чрез 500 текста - художествени и информативни.
Онлайн справочник за правописа, пунктуацията и граматичните правила в българския език.
Страници, посветени на професор Мирослав Янакиев. Автобиография, библиография, снимки и документи, ресурси.