Abcdar
Електронно списание за хуманитаристика и архиви с акцент върху история на българския език, етнолингвистика, литература и култура.
   1. Език
   2. Bg, En
   1. URL адрес
   2. http://abcdar.com
   1. Посетено
   2. 785
   1. Ключови думи
   2. български език, език, култура, езикознание, лингвистика, история на езика, етнолингвистика
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > Лингвистика
   1. Категория 2
   2. Медии и култура > Списания > Хуманитаристика
   1. Категория 3
   2. Хуманитаристика
   1. Публикуван
   2. 12.08.2010 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
български език, език, езикознание, лингвистика

Структура, информация за обучение, издания, ресурси.

Съвпадащи ключови думи
езикознание, история на езика, лингвистика

История на българския език. Материали, тестове, библиография.

Съвпадащи ключови думи
български език, езикознание, лингвистика

Статии и книги върху древна история и история на езика.
Катедра по литература, странознание и европейски езици на Университета в Осло. Компютърно езиково обучение.
Браун корпусът улавя относително статичното състояние на езика (1990-2005) чрез 500 текста - художествени и информативни.
Онлайн справочник за правописа, пунктуацията и граматичните правила в българския език.
Катедра по български език при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Новини, информация за научни форуми, за конкурси и проекти, примерни тестове.

Съвпадащи ключови думи
езикознание, лингвистика

Откъси от изследване на езиковите неправилности в печатни издания и тв предавания от 1995-а насам.
Изследвания на автора в областта на лингвистиката, библиография, ресурси.
Страници, посветени на професор Мирослав Янакиев. Автобиография, библиография, снимки и документи, ресурси.
Място за публикуване на текстове по езикознание - статии, монографии и сборници; учебни програми, лекционни курсове, библиографии.
Проект, представящ думите, които звучат еднакво или близко и се изписват по еднакъв или близък начин на български, гръцки, турски, сръбски, хърватски, албански, македонски, словенски и румънски.

Съвпадащи ключови думи
езикознание, история на езика

Блог на Павлина Върбанова с отговори на езикови питанки и всичко в областта на езиковата култура и историята на езика.

Съвпадащи ключови думи
език, лингвистика

Разработки на асоциацията: синтезатор на реч, проверка на правопис и сричкопренасяне, обработка на текстови корпуси, определяне частите на речта на думите в текст.
Проучва и описва актуални приложни аспекти на словото в плана на езика и в плана на речта, синхронно и диахронно.
Теоретични и приложни изследвания в областта на компютърната обработка на естествените езици. Проекти, продукти, ресурси.

Съвпадащи ключови думи
език, култура

Обучение по английски език. Езикова зона. Културна зона.
Руски, източноевропейски и евразийски център.
Американска библиография на славянски и източноевропейски проучвания; каталог на славянски и източноевропейски библиографски ресурси.

Съвпадащи ключови думи
език, езикознание

Дискусионен форум на All.bg.
Справочник за произнасянето на думи и фрази от различни езици по целия свят.

Съвпадащи ключови думи
български език, лингвистика

Сайт за лингвистика, антропология и семиотика.
Проекти по компютърна лингвистика и Semantic Web, разработвани от учени на БАН. Публикации, ресурси, събития.
Да учим езика онлайн с помощта на носители на езика: имейл, текстов и гласов чат.
Блог на Миро за езикова култура.

Съвпадащи ключови думи
български език, култура

Асоциация за изучаване на България. Подпомага проучвания и обмен на знания, свързани с България и българския език, литература, изкуство, култура, история, политика, икономика, международни отношения.

Съвпадащи ключови думи
български език, езикознание

База данни, представяща актуалното състояние на устните форми на съвременния български език.
Независимо сдружение, чиято цел е насърчаване на развитието и пълноценната употреба на българския език.

Съвпадащи ключови думи
български език, език

Страница в помощ на обучението по български език - звукове и букви. За българските деца в чужбина. За чужденците, които учат български език.