Блог на Павлина Върбанова с отговори на езикови питанки и всичко в областта на езиковата култура и историята на езика.
Електронно списание за хуманитаристика и архиви с акцент върху история на българския език, етнолингвистика, литература и култура.
Учебно помагало по български език и литература за VIII-ХII-ти клас. История на езика, езикови норми, речник на литературните термини...
История на българския език. Материали, тестове, библиография.