Българска асоциация по компютърна лингвистикаПрепоръчано от редакцията
Разработки на асоциацията: синтезатор на реч, проверка на правопис и сричкопренасяне, обработка на текстови корпуси, определяне частите на речта на думите в текст.
   1. Език
   2. Bg, En
   1. URL адрес
   2. http://www.bacl.org
   1. Посетено
   2. 643
   1. Ключови думи
   2. части на речта, текстови корпуси, сричкопренасяне, институции, наука, езикови технологии, език, компютърна лингвистика, лингвистика, хуманитаристика, синтезатор на реч, проверка на правопис
   1. Категория 1
   2. Институции > Образование и наука
   1. Категория 2
   2. Хуманитаристика > Лингвистика
   1. Публикуван
   2. 05.11.2010 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
език, езикови технологии, компютърна лингвистика, лингвистика, наука, хуманитаристика

Теоретични и приложни изследвания в областта на компютърната обработка на естествените езици. Проекти, продукти, ресурси.

Съвпадащи ключови думи
компютърна лингвистика, лингвистика, текстови корпуси, хуманитаристика

Проекти по компютърна лингвистика и Semantic Web, разработвани от учени на БАН. Публикации, ресурси, събития.

Съвпадащи ключови думи
лингвистика, сричкопренасяне, хуманитаристика

Програма за правописна и пунктуационна проверка за работа с кирилица, сричкопренасяне, слято и разделно писане, синоними и антоними, граматическа и стилова редакция. Английско-български и българско-английски речници.

Съвпадащи ключови думи
компютърна лингвистика, лингвистика, хуманитаристика

Страници, посветени на професор Мирослав Янакиев. Автобиография, библиография, снимки и документи, ресурси.
Автобиография. Публикации в областта на компютърната лингвистика.

Съвпадащи ключови думи
език, лингвистика, хуманитаристика

Проучва и описва актуални приложни аспекти на словото в плана на езика и в плана на речта, синхронно и диахронно.

Съвпадащи ключови думи
език, институции, лингвистика

Структура, информация за обучение, издания, ресурси.

Съвпадащи ключови думи
наука, хуманитаристика

Списание върху проблемите на хуманитарните и социалните науки. Архив на предишни броеве.
Неформална група за обмяна на академични знания и опит между докторанти и млади изследователи в областта на науките за обществото и културата.
Онлайн библиотека с платен достъп до пълен текст на статии и цифровизирани документи в областта на хуманитарните и социалните науки, отнасящи се до Централна, Източна и Югоизточна Европа.
Списание, посветено на различни научни области - хуманитаристика, точни и приложни науки, образование... PDF формат. Форуми.

Съвпадащи ключови думи
лингвистика, хуманитаристика

Браун корпусът улавя относително статичното състояние на езика (1990-2005) чрез 500 текста - художествени и информативни.
Всички преписи на южнославянския "Физиолог", сравнени помежду им и в техния пълен текст.
Изследвания на автора в областта на лингвистиката, библиография, ресурси.
Азбучник на имената, етимология на имената, групиране по значения, именни дни, имена на божества и светии, календар на имената.
Да учим езика онлайн с помощта на носители на езика: имейл, текстов и гласов чат.
Блог на Миро за езикова култура.
Комплекти шрифтове, вкл. кирилица и глаголица.
Катедра по литература, странознание и европейски езици на Университета в Осло. Компютърно езиково обучение.
Място за публикуване на текстове по езикознание - статии, монографии и сборници; учебни програми, лекционни курсове, библиографии.

Съвпадащи ключови думи
институции, хуманитаристика

Сдружението осъществява исторически реконструкции на материалната и нематериалната култура и бит на населението на Балканския полуостров през античността и средновековието.
Културна програма и проект за научна програма, информация за участниците, ресурси.
История и структура, изследователски проекти, издания.
Център за славистични изследвания: славистични ресурси, литература, култура, история.
Публикации, научен електронен архив, проекти и конкурси, и новини за събития.
Българска асоциация за дълбинна психотерапия по метода на Хелън Бони за Водено с музика въображение. Среща с метода, методология, стандарти, информация за практикуващи терапевти.
Фондацията подкрепя интердисциплинарни проекти и издания. Издава сп. "Критика и хуманизъм".

Съвпадащи ключови думи
институции, наука

Основна цел на фондацията е осъществяване на съвременната идея за национална идентичност в перспективата на европейската принадлежност на България и равнопоставеност на диалога между културите.
Новини, информация за Института по балканистика и Центъра по тракология. Публикации, архиви, библиотека, изследователски проекти.
Клубът организира и участва в национални и международни проекти в областта на образованието, науката, културата. Новини, конкурси, проекти.
Идеята на flow е да се развие и отвори нови комуникационни връзки, като образува мрежа между хората на изкуството и науката и по този начин да сближи страните от Дунавския регион.
Неправителствена организация в помощ на гражданското образование, изкуството, науката и културата. Издателска дейност, проекти, награда "Елиас Канети".
Фондация, основана от семейството на професор Минко Балкански за подпомагане на образованието и науката в България.
Информация за организацията и клоновете и секциите й в страната. Представени са съдържанията на списание "Наука", издание на СУБ.
Обединява хора, които са решили да насочат житейската си активност към предпазване на хората от заблуждения. Манифест, статии, форум, призове.
Национален конкурс, целящ да отличи най-добрите практики и заслужили имена в сферата на културната, академичната и научната дейност.

Съвпадащи ключови думи
език, хуманитаристика

Американска библиография на славянски и източноевропейски проучвания; каталог на славянски и източноевропейски библиографски ресурси.
Сайт на преподаватели и студенти от специалност “Балканистика” на СУ “Св. Климент Охридски”. Албански език, литература, култура, хуманитаристика - в преводи, обзори, публикации.
Руски, източноевропейски и евразийски център.

Съвпадащи ключови думи
език, лингвистика

Електронно списание за хуманитаристика и архиви с акцент върху история на българския език, етнолингвистика, литература и култура.

Съвпадащи ключови думи
език, институции

Езикова политика на Европейския съюз в оценки, доклади, стратегии.