Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София (ФХСИ)
Фондацията подкрепя интердисциплинарни проекти и издания. Издава сп. "Критика и хуманизъм".
   1. Език
   2. Bg, En
   1. URL адрес
   2. http://www.hssfoundation.org
   1. Посетено
   2. 846
   1. Ключови думи
   2. социални дейности, политика, социология, хуманитаристика, фондации, институции, Critique & Humanism
   1. Категория 1
   2. Институции > Хуманитарни институции
   1. Публикуван
   2. 08.03.2011 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
социални дейности, социология, хуманитаристика

Материали в областта на социологията, социалните дейности, политическия маркетинг, демографията и социологията на семейството.

Съвпадащи ключови думи
политика, социология, хуманитаристика

Списание върху проблемите на хуманитарните и социалните науки. Архив на предишни броеве.

Съвпадащи ключови думи
институции, социология, хуманитаристика

Организация на преподаватели, изследователи, специализанти, докторанти и студенти с интереси в областта на социалните науки. Изследователски и образователни проекти, публикации.

Съвпадащи ключови думи
институции, политика, фондации

Бюро на немската политическа фондация в България. Работи за укрепване на демокрацията, правовата държава и социалното пазарно стопанство.

Съвпадащи ключови думи
фондации, хуманитаристика

Фондация на хора с интереси в областта на психологията. Издава сп. "Психология за родители" и сп. "Психоанализа".

Съвпадащи ключови думи
социология, хуманитаристика

Авторски блог за социологически теми.
За България и българите - история, фолклор, етнография, антропология, българска кухня, празничен календар, бележити българи. Социологически изследвания, художествена литература, политика на прехода.
Академично списание в областта на социологията. Съдържание на броевете.
Лаборатория към катедра „Социология" на СУ "Св. Климент Охридски". Информация за проекти и конкурси, библиотека със специализирана литература.
Представяне на организацията, новини, проекти, документи от научни и организационни форуми.
Информация за института, издания, конференции и семинари.

Съвпадащи ключови думи
политика, хуманитаристика

История, култура, политика.
Нови критически погледи върху заобикалящата действителност. Манифест, публикации, програма, участници.
Сайт за история, политика и цивилизован патриотизъм. Форум.
Международен проект, целящ написването на транснационална история на политическата и обществена мисъл в Източна и Централна Европа през модерната епоха.
Книги в областите: история, езикознание, етнография, литература, краезнание, мемоари, политика, публицистика.
Дискусионна група в Yahoo за българска история, икономика, политика и култура.

Съвпадащи ключови думи
политика, социология

Блог на Илия Вълков, където публикува разкази за света, така, както го вижда – малко прегърбен от тежестта на иронията.

Съвпадащи ключови думи
институции, хуманитаристика

Отворена група за съвместни действия в областта на поезията и философията.
Изучава, пресъздава и популяризира българската средновековна история, бит, култура и изкуство.
Информация за програмата и участниците, ресурси, документални филми.
Сдружение на хора с интереси в областта на аналитичната психология и психотерапия. История и структура, обучителна програма, новини, статии.
Изучава и популяризира културното наследство на мислители, учени и творци, допринесли за установяването на висока култура и по-дълбоко разбиране на процесите в света.
Неправителствена академична организация. Дейности, печатен орган, връзки.
Публикации, научен електронен архив, проекти и конкурси, и новини за събития.

Съвпадащи ключови думи
институции, фондации

Асоциация за консултации, развитие и обучение, подкрепяща българската култура. Информация за проекти, събития и медийни изяви.
Осъществява дейности за опазване и популяризиране на материалното и нематериалното културно наследство.
В помощ на даровити деца и млади хора в обучението и при реализирането на проекти в областта на науката и техниката.
Семинари за личностно развитие, водени от български и чуждестранни обучители.
В подкрепа на съвременната българска литература и на изкуството на превода. Созополски семинари. Награда за превод "Кръстан Дянков".
Списание за театър, един брой годишно. Издава се от фондация "Хомо Луденс", подкрепяща театралния живот и дебатите за театър.
Институции в гр. Казанлък, работещи за събиране, изследване и популяризиране на Чудомировото наследство.
История, програми за танцови школи и работилници, отзиви в медиите.
Проекти в подкрепа на изкуството, културата, науката, здравеопазването, образованието, политиката, социалната сфера.
Медиен мониторинг, анализи и публикации в подкрепа на демократичното функциониране на медийната среда в България.

Съвпадащи ключови думи
институции, социология

Изложби, филми, публични дебати върху проблеми, засягащи гражданите на Европейския съюз и тези извън границите му.

Съвпадащи ключови думи
институции, политика

Асоциация за изучаване на България. Подпомага проучвания и обмен на знания, свързани с България и българския език, литература, изкуство, култура, история, политика, икономика, международни отношения.
Научен център за изследвания в областта на правото, социологията, историята и културно-историческото наследство.