Академично списание в областта на социологията. Съдържание на броевете.
Издателска къща за литература в областта на науката, философията, психологията, социологията и хуманитарните науки.
Блог на Илия Вълков, където публикува разкази за света, така, както го вижда – малко прегърбен от тежестта на иронията.
Център за международни изследвания в областта на образованието и културата.
Списание върху проблемите на хуманитарните и социалните науки. Архив на предишни броеве.
Организация на преподаватели, изследователи, специализанти, докторанти и студенти с интереси в областта на социалните науки. Изследователски и образователни проекти, публикации.
Лаборатория към катедра „Социология" на СУ "Св. Климент Охридски". Информация за проекти и конкурси, библиотека със специализирана литература.
Изложби, филми, публични дебати върху проблеми, засягащи гражданите на Европейския съюз и тези извън границите му.
Фондацията подкрепя интердисциплинарни проекти и издания. Издава сп. "Критика и хуманизъм".