Катедра Социология към Югозападен университет "Неофит Рилски"
Блог за новини от живота на катедрата, социологически събития и студентски изяви.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. https://ph.swu.bg/management/departments/dep-socialp-sci
   1. Посетено
   2. 890
   1. Ключови думи
   2. ЮЗУ, социални науки, студенти, социология, хуманитаристика, студенти по социология
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > Социология
   1. Категория 2
   2. Образование > Висше образование
   1. Публикуван
   2. 31.01.2011 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
социални науки, социология, хуманитаристика

Лаборатория към катедра „Социология" на СУ "Св. Климент Охридски". Информация за проекти и конкурси, библиотека със специализирана литература.

Съвпадащи ключови думи
социология, хуманитаристика

За България и българите - история, фолклор, етнография, антропология, българска кухня, празничен календар, бележити българи. Социологически изследвания, художествена литература, политика на прехода.
Информация за института, издания, конференции и семинари.
Материали в областта на социологията, социалните дейности, политическия маркетинг, демографията и социологията на семейството.
Представяне на организацията, новини, проекти, документи от научни и организационни форуми.
Авторски блог за социологически теми.
Фондацията подкрепя интердисциплинарни проекти и издания. Издава сп. "Критика и хуманизъм".
Организация на преподаватели, изследователи, специализанти, докторанти и студенти с интереси в областта на социалните науки. Изследователски и образователни проекти, публикации.
Списание върху проблемите на хуманитарните и социалните науки. Архив на предишни броеве.
Академично списание в областта на социологията. Съдържание на броевете.

Съвпадащи ключови думи
социални науки, хуманитаристика

Виртуален каталог и информационен център за критически изследвания на комунизма.
Предоставя място за публикации, коментари и обмен на информация между членовете на академичната общност.
Онлайн библиотека с платен достъп до пълен текст на статии и цифровизирани документи в областта на хуманитарните и социалните науки, отнасящи се до Централна, Източна и Югоизточна Европа.
Независим специализиран сайт за чисто минало и прозрачно настояще.