Академичен портал в хуманитарните и социалните науки
Предоставя място за публикации, коментари и обмен на информация между членовете на академичната общност.
   1. Език
   2. Bg, En
   1. URL адрес
   2. http://gate.cas.bg
   1. Посетено
   2. 782
   1. Ключови думи
   2. социални науки, хуманитарни науки, хуманитаристика
   1. Категория 1
   2. Медии и култура > Портални сайтове
   1. Категория 2
   2. Хуманитаристика
   1. Публикуван
   2. 02.08.2010 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
социални науки, хуманитаристика, хуманитарни науки

Виртуален каталог и информационен център за критически изследвания на комунизма.
Независим специализиран сайт за чисто минало и прозрачно настояще.

Съвпадащи ключови думи
хуманитаристика, хуманитарни науки

Списание на Културния център на Софийския университет, посветено на наука и художествена култура.

Съвпадащи ключови думи
социални науки, хуманитарни науки

Неправителствена организация за обучение след висше образование в областта на хуманитарните и социалните науки; програми, събития, електронни ресурси.
Насърчава сътрудничеството на изследователи в хуманитарните и социалните науки от Северна Америка и България.
Независимо издателство, специализирано в областта на съвременните хуманитарни и социални науки.

Съвпадащи ключови думи
социални науки, хуманитаристика

Онлайн библиотека с платен достъп до пълен текст на статии и цифровизирани документи в областта на хуманитарните и социалните науки, отнасящи се до Централна, Източна и Югоизточна Европа.
Лаборатория към катедра „Социология" на СУ "Св. Климент Охридски". Информация за проекти и конкурси, библиотека със специализирана литература.