Специализиран портал за литература, критика, хуманитаристика и образование.
Портал към блогове, които засягат в по-голяма или по-малка степен различни страни от историческото ни развитие.
Публичен регистър на народните читалища.
Статии, документални филми, музика, книги и клипове за свободно знание.
Представя информация за всички медийни издания на българите по света.
Многоезичен портал за медийни изкуства в България, Гърция и Турция.
Информация за фестивали и други културни събития в цяла България, подредени по месеци и населени места.
Свободно място за култура, за обмен на идеи и гледни точки в сферата на публичния и обществен дебат.
Портал за психодрама и действени методи.
Каталог с възможности и места за творческа изява на деца. Описание на дейности, график на занимания, координати и снимки.
Новини в сферата на образованието - конкурси, стипендии, стажове, образование в чужбина, справочници и полезни връзки.
Информационен портал за образованието в България и по света. Представя и архив на сп. "Образование".