Специализиран портал за литература, критика, хуманитаристика и образование.
Свободно място за култура, за обмен на идеи и гледни точки в сферата на публичния и обществен дебат.
Портал за печатни технологии. Новини, полезни материали, форум, електронни услуги за всички участници в печатната индустрия.
Национален православен портал. Съдържа новини, анализи и коментари, библиотечни ресурси, форум.
Регионален портал на Варна. Новини за култура, образование, здраве.
Информационен портал за образованието в България и по света. Представя и архив на сп. "Образование".
Мисли, организирани по теми.
Християнски портал на Църквата на адвентистите от седмия ден.
Всичко за България, в т. ч. изкуство, литература, култура, образование.
Новини в сферата на образованието - конкурси, стипендии, стажове, образование в чужбина, справочници и полезни връзки.
Портал към дигиталните ресурси на европейските музеи, библиотеки, архиви и аудио-визуални колекции.
Всичко за България и българите в Италия. Представени са българска литература, изкуство, език, кино, история, туризъм, кухня...