Критика и хуманизъмПрепоръчано от редакцията
Независимо издателство, специализирано в областта на съвременните хуманитарни и социални науки.
   1. Език
   2. Bg, En
   1. URL адрес
   2. https://kx-publishing.org
   1. Посетено
   2. 1698
   1. Ключови думи
   2. философия, социални науки, хуманитарни науки, издателства, книги, независимо издателство, Антоанета Колева
   1. Категория 1
   2. Книги > Издателства
   1. Категория 2
   2. Хуманитаристика
   1. Публикуван
   2. 20.11.2019 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
издателства, книги, философия, хуманитарни науки

Издателска къща за литература в областта на науката, философията, психологията, социологията и хуманитарните науки.

Съвпадащи ключови думи
издателства, книги, философия

Информация за поредици и книги, биографии на издавани автори.
Издателство, приело за своя мисия представянето на най-добрите образци на художествената литература.

Съвпадащи ключови думи
философия, хуманитарни науки

Списание на Културния център на Софийския университет, посветено на наука и художествена култура.

Съвпадащи ключови думи
социални науки, хуманитарни науки

Предоставя място за публикации, коментари и обмен на информация между членовете на академичната общност.
Виртуален каталог и информационен център за критически изследвания на комунизма.
Независим специализиран сайт за чисто минало и прозрачно настояще.
Неправителствена организация за обучение след висше образование в областта на хуманитарните и социалните науки; програми, събития, електронни ресурси.
Насърчава сътрудничеството на изследователи в хуманитарните и социалните науки от Северна Америка и България.

Съвпадащи ключови думи
книги, философия

Видео блог на Ангел Грънчаров. Публицистика, философия.

Съвпадащи ключови думи
издателства, книги

Издателство за популярна, детска и художествена литература.
Издателство, създадено през 1996 г. с издателски фокус върху представянето на съвременни европейски и български автори.
Издателство за художествена и обучителна литература за деца.
Издателство, специализирано в областта на хуманитаристиката, изкуствата и художествената литература.
Издателство с онлайн книжарница. Ежегодно представя над 40 книги на водещи световни автори. Издава и списанията Cosmopolitan, ELLE, National Geographic, Журнал за жената и др.
Издателство, специализирано в издаване на учебници и помагала за чуждоезиково обучение.
Издава научна и научно-популярна литература в областта на предучилищната и началната педагогика.
Поредици научнопопулярна, историческа, езотерична и художествена литература за възрастни и деца.
Издателство за българска и преводна литература.
Издава тематично и жанрово разнообразна българска и преводна литература.