Безплатни електронни книги.
Личен блог на Константин Курдалиев за авторски разкази, текстове, есета и други произведения.
Сайт с откъси от нови книги.
Книжарница за нови книги, в която се споделят важни заглавия и добри издателски практики.
Платформа за размяна, подаряване или продаване на книги.
Онлайн книжарница насочена към разпространяването на академична и специализирана литература - право, политология, история, археология, журналистика, психология, философия, лингвистика и др.
Колекция от средновековни ръкописи, първопечатни и старопечатни книги, стари и нови български книги, списания и вестници - близо 4 000 фототипно представени издания (X-XXI в.).
Издателство за детска литература с възможност за онлайн поръчване.
Българска книжарница във Виена.
Специализирано издателство за издаване на антропософска литература и на творчеството на Рудолф Щайнер.
Страница на Издателско ателие "Аб", която дава място за литература, рецензии и отзиви, със специални рубрики "Музикални опуси" и "Антропософия".