Независимо издателство, специализирано в областта на съвременните хуманитарни и социални науки.
Университетски читателски клуб. Провежда отворени дискусии по предварително избрани книги. Модератори: Йордан Ефтимов, Пламен Дойнов, Морис Фадел.
Издателство, приело за своя мисия представянето на най-добрите образци на художествената литература.
Издателство за художествена и учебна литература.
Авторски проекти на варненската писателка и художничка Нуша Роянова.
Издателска къща за художествена литература.
Мисли и емоции, породени от поредно прочетеното, от Васка Петкова-Зулева.
Блог на издателство "Кръг" с ревюта на издаваните книги.
Предлага комикси, манга, книги по игри и филми, арт-албуми, плакати, енциклопедии, nonfiction, книги-игри.
Ежегоден литературен фестивал в Пловдив с домакинство на Издателска къща "Жанет 45".