Специализирана книжарница за християнска литература.
Място за среща с книгите и за културни и социални контакти.
Издателство в областта на либералната икономическа и политическа мисъл.
Онлайн книжарница за стари книги.
Специализирана книжарница за техническа литература и пособия за рисуване и чертане.
Книжарница. Предлага художествена литература и литература на различна тематика, учебна литература и периодика.
Откъси от романа на Иванка Могилска "Внезапни улици", интерактивна карта на действието в романа, галерия снимки от представянията му, отзиви и интервюта.
Издателство за книги в областта на икономически и политически науки, съвременни поведенчески и социални науки, философия, хуманитаристика, история.
Фирма за внос и износ на чуждестранни и български периодични издания, книги, справочници и енциклопедични издания.
Предлага учебници и учебни помагала от световноизвестното издателство Macmillan ELT.