Производство на книги, учебници, семинарни материали и брошури в малки тиражи.
Дигитална библиотека на СУ "Св. Климент Охридски". Ръкописни колекции, книги, архиви, периодични издания, карти и фото архив.
Книжарница за книги от български автори.
Библиотека-читалище в София.
Книжарница с англоезична литература в различни области на знанието.
Красотите и богатствата на България във фотографии и пътеписи.
Книги, аудио и видео-продукти, насърчаващи християнските ценности и свободата.
Школа по творческо писане за автори до 35 г. В присъствена и дистанционна (скайп) форма. Ръководител Гавраил Панчев.
Книжарница за нови и стари книги.