Специализирана книжарница за техническа литература и пособия за рисуване и чертане.
Откъси от романа на Иванка Могилска "Внезапни улици", интерактивна карта на действието в романа, галерия снимки от представянията му, отзиви и интервюта.
Издателство за книги в областта на икономически и политически науки, съвременни поведенчески и социални науки, философия, хуманитаристика, история.
Фирма за внос и износ на чуждестранни и български периодични издания, книги, справочници и енциклопедични издания.
Предлага учебници и учебни помагала от световноизвестното издателство Macmillan ELT.
Книжарница за художествена и учебна литература.
Издателство за книги в областта на българския туризъм.
Книжарница за електронни книги от различни области на знанието.
Предлага книги и консултации в областта на икономическите науки.
Трибуна на автори, представящи своя гледна точка по актуални теми и място, където се разлистват стари книги в контекста на нови проблеми.